Home Page

Shop ABC.com!

Audio CDs
Rawn's audio-CDs.
Books and eBooks
Rawn's books and eBooks.

♦ A Bardon Companion
Rawn's Commentaries on Bardon's three books:
english
english
french
french
german
german
italian
italian
polish
polish
roma
roma
spanish
spanish
 
partial
translation
russian
russian
slovakian
slovakian
 

2009 Lecture Series
Audio recordings of the series.
Other Articles and Essays
An Examination of
  
the Gra Tree of Life
Audio-visual presentations.
Know Thy Self
A guide to recognizing the essential Self.
♦ Self-Healing Archaeous
Audio Lessons
english
english
polish
polish

♦ The Magic of IHVH-ADNI (TMO) Audio Lessons
english
english
polish
polish

♦ The Eight Temples Meditation Project
Exploring the planetary spheres of the Tree of Life.
english
english
italian
italian
spanish
spanish
polish
polish

♦ Permutations of the Tree: BOOK 231
A radical restatement of the 231 Gates.
english
english
spanish
spanish
french
french

Downloadable .MP3 audio files - Free
Downloadable .PDF and eBook files - Free
Excerpts from Rawn's public and private correspondence
BardonPraxis Message Archive
Archive of the old discussion group.
Bardon Questionnaire
Results of the 2003 survey.
Links

Comentariul lui Rawn Clark asupra Tablei de Smarald a lui Hermes

English Original © Rawn Clark
Romanian Translation © Marius Nica 2007


Prolog

Tabla de Smarald a lui Hermes (Tabula Smaragdina) este fundația gândirii și practicii alchimice vestice, așa cum o știm azi. Esențial, alchimia este aplicarea practică a filosofiei hermetice, contrar percepției comune care vede alchimia doar ca pe o simplă poftă de aur. În comentariul meu voi examina Tabla de Smarald ca pe o mărturie a filosofiei alchimice și hermetice.

Originea exactă a Tablei de Smarald este învăluită în mister. Părerile diferă mult, de la teoria scolastică a datării în perioada timpurie a alchimiei arabe, până la fantezia speculativă a unei origini atlantice. Documentul original nu a supraviețuit, și am rămas doar cu traduceri ale lui. De fapt, sunt disponibile mai multe traduceri diferite ale Tablei de Smarald, și am ales să folosesc traducerea latină de secol XII a lui Steele și Singer (1928 p. 492). Însă, în decursul comentariului meu am făcut referire constant la biblioteca mea de traduceri (14 în total), deoarece fiecare diferență în modul de exprimare produce o interpretare puțin diferită. Am încercat să îmbin înțelesul acestora, în comentariul meu asupra versiunii amintite mai sus.

În ultimii 200 de ani, au fost descoperite mai multe traduceri arabice, ele traducându-se de altfel în engleză. Una dintre aceste traduceri conține versuri care susțin că Tabla de Smarald este testamentul unei persoane numite „Balinas", care intră într-o peșteră și îl vede pe Hermes stând acolo și ținând o tablă de „smarald" (ceea ce înseamnă o „piatră verde", și nu necesar că ea era de fapt un smarald) pe care stăteau scrise anumite cuvinte în limba siriană veche. Balinas a părăsit peștera și a apoi a scris (sau a transmis oral) ceea ce a văzut scris pe tabla lui Hermes. Indiferent dacă sunt fidele istoric sau nu, aceste versuri prefațează Tabla de Smarald cu o imagine mitologică valoroasă: căutarea interioară pentru înțeles.

Tabla de Smarald a lui Hermes

1. Adevărat, fără falsitate, sigur, foarte sigur.
2. Ceea ce este deasupra este ca și ceea ce este dedesubt, și ceea ce este dedesubt, este ca și ceea ce este deasupra. Spre a înfăptui miracolul lucrului unitar.
3. Și așa cum toate lucrurile au fost făcute din contemplarea unicului, la fel toate lucrurile s-au născut din lucrul unitar (prin) adaptare. 
4. Tată îi este soarele, mamă îi este luna
5. Vântul l-a purtat în pântecul său, sânul pământului l-a hrănit.
6. Este tatăl tuturor operațiilor minunate din lume.
7. Puterea sa este completă dacă este întoarsă către pământ, va separa pământul de foc, subtilul de grosier.
8. Cu mare aptitudine (înțelepciune) el urcă de la pământ la cer. Coboară din nou la pământ, și recapătă puterea de deasupra și de dedesubt.
9. Astfel vei primi gloria specificității lumii. Toată obscuritatea va fugi de la tine
10. Este cea mai puternică tărie a oricărei forțe, deoarece ea învinge toate lucrurile subtile, și pătrunde toate lucrurile solide.
11. Așa a fost creată lumea.
12. De aici vin adaptările minunate a căror procedeu este acest lucru.
13.  De aceea eu sunt numit Hermes de trei ori încoronat, pentru că eu am cele trei părți ale înțelepciunii întregii lumi.
14. Se încheie ceea ce am avut de spus despre operația soarelui.

Comentariu

1. Adevărat, fără falsitate, sigur, foarte sigur.
Tabla de Smarald începe prin a afirma că vorbele ei sunt adevărate în mod universal. Există multe niveluri ale Adevărului, și Tabla de Smarald specifică aici că vorbele ei sunt aplicabile pe toate aceste niveluri. În acest fel, Tabla de Smarald ne oferă o cheie prin care să ne testeze înțelegerea cuvintelor ei…dacă la orice nivel al experienței noastre, aceste cuvinte nu sunt adevărate, atunci trebuie să ne mărim înțelegerea asupra lor.

2. Ceea ce este Deasupra este ca și ceea ce este Dedesubt, și ceea ce este Dedesubt, este ca și ceea ce este Deasupra. Spre a înfăptui Miracolul Lucrului Unitar.
Aici Tabla de Smarald definește Lucrul Unitar ca pe un Continuum Infinit. Termenul Deasupra (sau oricare dintre diferitele lui traduceri) stabilește două concepte: a) punctul de început de la care există un Deasupra și b) o ascendență nelimitată. Termenul Dedesubt stabilește de asemenea: a) punctul de început de la care există un Dedesubt și b) o descendență nelimitată. Afirmația că Deasupra este ca și ceea ce este Dedesubt, și invers, plasează aceste realități pe un continuum de similaritate. Astfel se creează un Continuum Infinit cu un unic Lucru definit clar - Centrul, de la care Deasupra și Dedesubt se întind la infinit.

Într-un Continuum Infinit, Centrul se află oriunde, oricând, în oricine și orice. Nu există nici un punct din Continuum din care Deasupra și Dedesubt să nu se extindă la infinit, și astfel, în mod egal. În acest sens, Continuul Infinit este un Lucru Unitar.

Eu numesc acest Lucru Unic: Sine. El include toate Lucrurile, și toate non - Lucrurile și este, poate, cel mai atotcuprinzător și puternic Continuum pe care îl putem postula. Un astfel de Continuum ne pune în relație cu o pasăre dintr-un copac, cu o altă persoană, cu o substanță cu care se lucrează într-un laborator alchimic, cu un Arhanghel, cu aspecte disparate ale personalității noastre, cu un râu, esențialmente cu orice ne putem imagina.

Înlăuntrul Continuumului nu există nimic de genul unui Miracol, în sensul în care cuvântul înseamnă o manifestare în afara Legilor Naturii. Perspectiva Hermetismului este că ceea ce presupunem a fi miraculos este doar un efect combinat al Legilor Naturii în feluri pe care nu le înțelegem, și nu o încălcare a acestor Legi. Având în minte aceste lucruri, afirmația Tablei de Smarald asupra Miracolului Lucrului Unitar, implică faptul că numai la nivelul întregului / întregimii Continuumului Infinit este adevăratul miraculos o actualitate, și că tot ceea ce facem noi aici înlăuntrul Continuumului, este doar manipularea Legilor Naturii.

3. Și așa cum toate lucrurile au fost făcute din contemplarea unitarului, la fel toate lucrurile s-au născut din lucrul unitar (prin) adaptare. 
După ce a stabilit Continuumul Infinit al Sinelui - Lucrul Unitar - Tabla de Smarald se îndreaptă spre a discuta despre producerea vieții înlăuntrul acestui Continuum. Ea postulează Unitarul, ca fiind o „Atot Minte" („Minte Atotcuprinzătoare"), și afirmă că toate Lucrurile apar din Contemplarea (meditația) acestui Unitar. Fiecare dintre aceste Lucruri, dinlăuntrul Continuumului Sinelui, sunt aspecte conștiente de sine ale Unitarului, ale Atot Minții, care oglindesc puterea Unitarului, și trebuie să urmeze metodele Unitarului. Așa că la fel cum acest Unitar „face" Lucruri prin Contemplare, [la fel] aceste Lucruri trebuie s㠄nască" ceea ce doresc, printr-un proces similar - prin Adaptarea procesului efectuat de Unitar.

4. Tată îi este soarele, mamă îi este luna
5. Vântul l-a purtat în pântecul (burta) său, sânul pământului l-a hrănit (alăptat).
6. Este tatăl tuturor operațiilor miraculoase din lume.

Tabla de Smarald descrie acum acest proces „adaptat" de creație. Întrucât el se aplică tuturor lucrurilor, discuția mea de aici, prin necesitate, va fi capabilă să acopere numai puține aspecte ale aplicabilității lui.

Imaginea folosită este cea a unui proces generator uman (Tată, Mamă, Pântec, Alăptat), care este corelat totodată cu simboluri geocentrice (Soare, Lună, Vânt / Aer, Pământ). Ca o ecuație, arată așa:

(Tatăl / Soarele + Mama / Luna + Vântul / Pântecul + Pământul / Sânul) =
Tatăl tuturor Operațiilor miraculoase din lume
Tatăl / Soarele

Acesta este arhetipul Forței (ca opusă Formei), al luminii (ca opusă întunericului), al Focului (ca opus Apei), al gândului (ca opus materiei fizice). Este jumătate dintr-o polaritate - existența sa implicând existența simultană a polului său opus (Mama / Luna).

Forța, energia, intenția creatoare, Mintea, Yod, orice nivel al acestui arhetip ai folosi, el caută mereu exprimarea în Formă. Într-un sens Hermetic, fiecare vibrație dată caută să se exprime prin nivelurile de vibrație aflate direct dedesubtul ei. Așa că fiecare vibrație anume este exprimarea a ceea ce se află deasupra ei, și simultan, se exprimă prin nivelurile de dedesubtul ei. Procesul de creație scos în evidență în această secțiune a Tablei de Smarald este o mișcare „descendentă" a Forței întru Formă (mișcarea „ascendentă" a Formei întru Forță vine mai târziu). Sperma Tatălui caută ovulul Mamei; ritmul Soarelui (12) este legat de Pământ de ritmul Lunii (13); Individualitatea se exprimă prin personalitate; mentalul infiltrează astralul, lumina se cunoaște pe ea însăși numai când pătrunde întunericul; Chokmah intră în Binah.

Mama / Luna
Acesta este arhetipul în-Formă-rii (sau a tendinței de a Forma). Este mișcarea continuă a energiei în jos pe scara vibrației, exprimându-se printr-o manifestare din ce în ce mai densă. Ea primește razele Soarelui, le schimbă, apoi le reflectă spre Pământ; își înfășoară Pântecul în jurul ovulului care a capturat sperma; este primul Heh din Yod-Heh-Vav-Heh; Binah transformat prin sămânța lui Chokmah, din starea ei de Mamă Sterilă Întunecată în cea de Mamă Fertilă Strălucitoare. Creația este în mod primar Operația unei Mame, și aceasta este arătat de următoarele simboluri care sunt aspecte ale arhetipului Mamei.

Vântul / Pântecul
În tratamentul Hermetic clasic al elementelor, Aerul este văzut ca fiind produsul Focului și al Apei, reprezentând o sinteză a celor două. Aerul acționează ca intermediarul dintre Foc și Apă, și de fapt, este produs de interacțiunea lor. Fiecare dintre ele, implică existența tuturor trei - ele există numai combinate. Dacă postulăm Focul ca „ascendență" și Apa ca „descendență", atunci Aerul ar fi o stare de nemișcare, un centru între cele două. Aerul nu are nici o mișcare de la sine, dar adoptă orice mișcare care îi este imprimată. În ecuația Tablei de Smarald, mișcarea imprimată Aerului este descendentă. Aici Aerul este Vânt, ceea ce implică o Forță în spatele lui, și scoate în evidență că este o exprimare a acestei Forțe. Această exprimare acționează ca un Pântec, care duce creația prin gestație la naștere. Aerul acționează aici în mod clar ca un agent (factor activ) al unei Forțe descendente în concreșterea ei a Formei.

În terminologie Kabbalistă, acesta este Tiphareth ca produsul lui Chokmah și Binah; însă este Tiphareth în curgerea sa descendentă activă înspre Malkuth. Vav din YHVH este un aspect al căutării exprimării descendente prin Heh-ul final. Aceasta este includerea celorlalte influențe planetare în experiența noastră pământească, prin ciclurile Soarelui și Lunii. Este Sinele Individual al „conștienței Adeptului", care se exprimă prin personalitate și prin corpul fizic.

Pământul / Alăptat
Foc + Apă + Aer = Pământ, este o concepție comună asupra relației Elementelor, dar la un nivel arhetipal. Însă în mod practic și funcțional, Pământul este experimentat ca fiind un Element individual, ca și Focul sau Apa. Acesta este arhetipul Formei însăși. Pe când Apa este tendința de a Forma, Pământul este produsul acestei tendințe, veșmântul ultim oferit Forței în coborârea acesteia întru exprimare. Pământul hrănește creația, dându-i o formă solidă și independentă.

Acesta este Tiphareth înveșmântat în Yesod și manifestat în Malkuth. Ultimul Heh din YHVH. Este Sinele Individual exprimat prin personalitate, înlăuntrul unui corp fizic.

Tatăl tuturor Operațiilor minunate din lume
Aceste patru Elemente combinate, plus al Cincilea - conștientizarea conștientă a creatorului - au ca rezultat o viață independentă. Tabla de Smarald simbolizează aceasta aici, descriind rezultatul ca fiind un Tată, ceea ce ne aduce înapoi la începutul ecuației noastre, ca și Ouroborosul care-și găsește finele în propriul început, într-un ciclu fără de sfârșit al descoperirii de sine. Acest Tată care se naște, se spune că generează toate Operațiile minunate din lume. Observă aici diferența dintre Operații minunate și Miracol, implicând faptul că înlăuntrul Continuumului, Tatăl ascultă de Legile Naturii.

În procesul de creație descris în Tabla de Smarald, o importanță foarte mare o are factorul conștientizării conștiente a creatorului. Este al Cincilea Element, Chintesența, și deși este presupus peste tot, el nu este niciodată numit direct. Pe când exprimarea celor de sus prin cele de jos este un fenomen natural, numai prin alăturarea conștientizării conștientizate este acest proces Tatăl tuturor Operațiilor miraculoase din lume.

7. Puterea sa este completă (integra) dacă este întoarsă către Pământ. Va separa Pământul de Foc, Subtilul de Grosier.
Produsul ecuației de creație descendente a Tablei de Smarald este un Tată; sau într-un sens elemental, un Foc. Este o forță activă, deși este înveșmântată în straturi de vibrație mai densă, decât Tatăl / Soarele. Acest Tată / Foc nu este altul decât Chintesența înveșmântată în formă fizică - puterea conștientizării conștiente așa cum este ea exprimată prin ființa umană.

Tabla de Smarald afirmă că această putere a conștientizării conștiente este „integra" (întreagă, completă, deplină) dac㠄versa fuerit" (se întoarce înspre, este aruncată către) pământ. Aceasta însemnă că la nivel uman, conștientizarea conștientă (Tată / Foc) restabilește contactul (implicând atunci o participare a ei în Întreg) cu exprimarea sa mai arhetipală (Tată / Soare), atunci când ea este întoarsă către interior spre Sinele înveșmântat în materia cea mai densă (Pământul).

Această întoarcere interioară la sine, este cea care inițiază ciclul de întoarcere și ne aduce la următoarea ecuație, cea a Forței care urcă din Formă.

Pe când prima ecuație a Tablei de Smarald era una descendentă, de adăugare a Formei la Forță, acest nou Tată cauzează o acțiune opusă, una de separare a Forței de Formă. Puterea acestei introspecții este una în doi pași: a) ea va separa Pământul de Foc și b) ea va separa Subtilul de Grosier.

La punctul a) o vedem despărțind Pământul mai dens (manifestarea fizică) de inspirarea inițială a Focului lui subtil. Aceasta este Chintesența care lucrează asupra ei însăși, de la pământ în sus, cum ar veni. Eficacitatea ei începe de la punctul de plecare a celei mai dense manifestări a ei, separându-se pe ea însăși de Sinele ei. Este o descriere foarte limpede a procesului introspecției umane, sau a putrefacției și fermentării alchimice. Aici, Focul acționează asupra Întregului și desparte Pământul de Focul lui (de el însăși), dezbrăcându-se conștient de veșmântul său de materie.

Cu Focul eliberat astfel de Pământul lui, Tabla de Smarald ne duce la punctul de vedere din b) unde avem de-a face cu o coborâre și o separare de această dată, a Subtilului de Grosier.

a) (Foc minus Pământ) și b) (Subtil minus Grosier), sunt același proces, dar la niveluri diferite și văzut din diferite perspective: a) de Dedesubt, și b) de Deasupra. Acțiunea Tatălui / Foc este peste tot una de separare, dar în a) această acțiune este o mișcare de Dedesubt înspre Deasupra; și în b) este o acțiune de Deasupra, coborând în Dedesubt, spre a-l ridica spre Deasupra.

Asta scoate în evidență un proces dublu de separare. Mai întâi Pământul este îndepărtat din Foc, ceea ce implică o ridicare a conștientizării conștiente, de la Pământ la cea a Focului. Atunci acest Foc acționează din nou asupra sa însăși, separându-și propria esență de aspectele lui Grosiere. Ca întreg, este un proces al Tatălui / Foc care, conștient de sine, își eliberează Sinele de Formă - aproape un proces întru totul invers a procesului creator inițial.

8. Cu mare aptitudine (Înțelepciune) el urcă de la Pământ la Cer. Coboară din nou la Pământ, și recapătă puterea de Deasupra și de Dedesubt.
Conștientizarea conștientă, eliberată acum de haina sa de Formă, se ridică prin nivelurile de vibrație dinlăuntrul Continuumului. Conform Tablei de Smarald, ea face acest lucru cu „magno ingenio". Termenul se traduce ca „mare (magno) aptitudine sau talent (ingenio)", și deseori este postulat ca Înțelepciune. Este o forță foarte subtilă, una care implică o abilitate inerentă - un aspect natural al conștientizării care și-a conștientizat Sinele.

Această urcare este de la Pământ sau de la veșmântul Formei (Dedesubtul) la Cer (Deasupra) sau la o stare de lipsă de Formă, și încheie a doua ecuație a Tablei de Smarald, ecuație a „Forței din Formă".

Coborârea Forței întru Formă, și urcarea ei ulterioară înapoi într-o stare fără de Formă, este însă un proces al unei conștientizări care și-a conștientizat Sinele, o conștientizare care învață în decursul procesului. Forța care a coborât inițial întru Formă nu mai este aceeași, acum că a urcat - ea s-a schimbat și a fost transformată de experiența Formei. Acum ea are puterea, sau Înțelepciunea, să coboare din nou întru Formă, aducând cu ea acolo conștientizarea mărită a naturii sale ca Forță. Prin a doua coborâre a ei întru Formă, Forța integrează aspectele ei de Deasupra înlăuntrul celor de Dedesubt, și devine o exprimare clară a întregului Continuum de Deasupra și Dedesubt (suntem aduși din nou la începutul ecuației noastre, ilustrându-se că Ouroborosul nu este doar un cerc, ci o spirală). Rezultatul este o Forță conștientă de Sine, înveșmântată conștient în Formă, care unește intenționat Deasupra cu Dedesubtul.

9. Astfel vei primi Gloria specificității (lumina luminilor) lumii. Toată obscuritatea (întunecimea) va fugi de la tine.
Tabla de Smarald prezintă o ecuație în trei pași: a) Forța coboară întru Formă într-un act de creație (un proces în patru pași); b) Forța acționează asupra sieși în stare în-Formată, urcând conștient într-o stare fără de Formă (un proces în trei pași); c) Forța conștientă de Sine coboară din nou întru Formă, căutând să-și exprime Sinele acolo în mod conștient (un proces de un pas). Prin această secvență, Forța dobândește un grad de realizare de Sine, se reunește cu puterile adevăratei ei surse, și este transformată într-un nou Tată, care primește Gloria lumii.

Este produsă o altă Forță activă, de această dată fiindu-i atribuite simbolurile „luminii" (un ecou important al Tatălui / Soare); și este în mod clar o octavă superioară Tatălui tuturor Operațiilor minunate  din lume (Tatăl / Foc). Acest nou Tată / Lumină, are puterea Înțelegerii și Înțelepciunii, care iluminează toată întunecimea. Observă trecerea progresivă de la un o Forță activă fizic, la una activă mental.

10. Este Cea mai Puternică Tărie a oricărei Forțe, deoarece ea Învinge toate lucrurile subtile și Pătrunde toate lucrurile solide.
Aici tabla de Smarald descrie acest nou Tată / Lumină, conștientizarea care și-a realizat complet Sinele. Acest lucru se face în trei părți, urmând modelul de trei pași pe care-l vedem în decursul textului.

a) Cea mai Puternică Tărie a oricărei Forțe
Acesta este un alt superlativ triplu, similar cu versul de început Adevărat, fără falsitate, sigur, foarte sigur. Tăria implică un depozit utilizabil de Forță, și aici vedem că această Forță este aplicabilă pe toate nivelurile. Ea este eficace chiar și la toate celelalte niveluri ale Forței, deoarece acest Tată / Lumină este Cea mai Puternică dintre toate Forțele active dinlăuntrul Continuumului. Te rog să observi similaritatea dintre acest aspect al Tatălui / Lumină, și procesul inițial de creație în patru pași - ambele sunt active descendent, începute de Deasupra spre Dedesubt.

b) Învinge toate lucrurile subtile
Aceasta este puterea ascendentă a Tatălui / Lumină, de a depăși orice lucru care tinde să se ridice. Al doilea pas din ecuația în trei pași a Tablei de Smarald, acela al mișcării ascendente a Forței din Formă, are aici un ecou și este atribuit ca o putere a Tatălui / Lumină.

c) Pătrunde toate lucrurile solide.
Aceasta este puterea descendentă a Tatălui / Lumină, de a locui (de a se exprima prin) orice vibrație densă a materiei. Forța activă reprezentată aici este echivalentă celui de-al treilea pas al ecuației Tablei de Smarald, cel al coborârii conștiente de această dată a Forței întru Formă.

Tatăl / Lumină, produsul ecuației în trei pași a Tablei de Smarald oglindește atributele Lucrului Unitar, întregul Continuumului Infinit. El pare capabil de o creativitate egală, dar numai „înlăuntrul" Continuumului - o octavă mai jos decât Miracolul Lucrului Unitar - o exprimare a acestuia.

Asta implică, bineînțeles, un proces ciclic infinit, de re-creare continuă, în care acest Tată / Lumină devine Matricea Creatoare a unei noi generații de Tată / Lumină, șamd.

11. Așa a fost creată Lumea.
Aceasta este o afirmație foarte profundă. Divinul Pymander (Librum 1 Corpus Hermeticum) descrie un proces ciclic secvențial similar, al Forței coborând întru Formă, devenind conștientă de sine și apoi din nou creatoare, urmat de o altă coborâre mai adâncă întru Formă. Rezultatul final este „lumea". Acest proces este văzut de asemenea în Kabbala, pe măsură ce Lumina Kethrică  coboară întru Malkuth, și devine din nou creatoare la fiecare pas al căii.

Acest proces spune ceva foarte important despre lumea din jurul nostru. Spune că totul este viu. Fiecare lucru, fiecare persoană, animal, copac, piatră, picătură de apă, adunătură de gunoi, totul este viu și este produsul Lucrului Unitar. Fiecare lucru are puterea Tatălui / Lumină vârâtă ascuns în el…indiferent la care nivel de manifestare privim, aceasta este adevărat, fără falsitate, sigur, foarte sigur.

12. De Aici vin Adaptările Minunate a căror procedeu este acest lucru.
Aici-ul, din care vin Adaptările Minunate, este Lumea. Aici vedem inima Alchimiei, întrucât Tabla de Smarald spune că orice lucru natural are înlăuntrul lui Tatăl / Lumina, și așadar fiecare lucru este sămânța propriului viitor sine. La acest nivel al Adaptării Minunate intervenim noi oamenii, deoarece, ca ființe fizice, trebuie să lucrăm cu substanța Lumii. Noi muncim „înlăuntrul" Continuumului, oglindind puterile Lucrului Unitar, efectuând Adaptări Minunate, opuse față de Miracolul Lucrului Unitar.

Conștientizarea conștientă înlăuntrul unui corp fizic, este un exemplu al Forței înlăuntrul Formei, al Deasuprei locuind Dedesubtul. Cu aceasta trebuie să lucrăm - ea este Lumea, asupra căreia ne întoarcem Focul, asupra căreia ne întoarcem Tatăl / Lumina, și ne făurim de unii singuri viitoarele sine. Ceea ce a precedat până acum în Tabla de Smarald a fost o descriere a proceselor naturale ale formării primei noastre materii - Lumea. Abia acum intrăm noi în procedeul prin care ne creăm Adaptările Minunate (Piatra), ceea ce este revelat în ultimele versete:

13.  De aceea Eu sunt Numit Hermes de trei ori Încoronat, pentru că Eu am cele trei părți ale Înțelepciunii Întregii Lumi.
14. Se încheie ceea ce am avut de spus despre Operația Soarelui.

Aceste versuri se împart în trei secțiuni, ca ecou al naturii ternare de ansamblu a Tablei de Smarald.

a) De aceea Eu sunt Numit Hermes de trei ori Încoronat
De aceea implică un sens al consecinței, și Eu sunt Numit implică o cunoaștere de a doua mână. Aceasta este aducerea inițială a Forței întru Formă…novicele care studiază, se roagă și experimentează…Tatăl / Lumină care se întoarce asupra lui însuși cu Focul lui, în Adaptare ciclică a procesului Lucrului Unitar…sămânța care putrezește în pământ, dinamizând puterea care va ieși inevitabil la suprafață.

Hermes de trei ori Încoronat este un simbol foarte puternic și foarte larg, unul pe care nu-l pot explica într-un comentariu așa de scurt. Pe scurt, este un simbol al Treimii în Unitate, o imagine a combinării tezei, sintezei și antitezei. Este Soarele și Luna, și tot ce stă între aceste două arhetipuri. Mai la obiect în acest context, el reprezintă puterea pe care o are Centrul înlăuntrul unui Continuum Infinit - el poate fi situat oriunde și / sau peste tot, și de fapt este un reprezentant mobil, care se conduce pe sine, al Întregului. Faptul că Hermes este de trei ori Încoronat, este o indicație că această putere este activă pe cele trei niveluri ale fizicului, astralului și mentalului (Sarea, Sulful și Mercurul).

Acest punct oglindește clar prima parte din ecuația de bază a Tablei de Smarald: coborârea creatoare a Forței întru Formă, al cărei rezultat natural și inevitabil este Tatăl / Foc, care începe urcarea ce urmează:

b) pentru că Eu am cele trei părți ale Înțelepciunii Întregii Lumi
Aici există un sens al cunoașterii personale, a lui Eu am, care indică experiența individuală. Deținerea actuală de către Hermes a celor trei Tați este implicată de termenul Înțelepciune, Focul Divin. Și aici, vedem de asemenea că ei sunt puternici „înlăuntrul" Întregului Continuum. Ceea ce reprezintă realizarea celei de-a doua părți a ecuației Tablei de Smarald, cea a urcării Forței din Formă. De asemenea există o indicație că acest proces trebuie să fie îndeplinit de trei ori (mental, astral și fizic). Te rog observă că această Înțelepciune a Întregii Lumi este o exprimare ușor diferită a Tatălui tuturor Operațiilor miraculoase din lume (pe care l-am desemnat cu termenul Tată / Foc).

c) Se Încheie ceea ce am avut de spus despre Operația Soarelui.
Ca și în partea a treia a ecuației Tablei de Smarald, procedeul Adaptărilor Minunate se Încheie, se întregește, se totalizează (un ecou al lui „integra") prin coborârea, din nou, conștientă, a Forței întru Formă. Aici, acesta este simbolizat prin fraza ceea ce am avut de spus, care implică o exprimare intențională a unei idei (Forța) prin cuvinte (Forma - amintește-ți că textul se presupune a fi fost înscris pe piatră verde) la timpul trecut.

Operația Soarelui este un alt simbol larg. Pe scurt, arată aici spre faptul că acesta este un proces activ „înlăuntrul" Continuumului. Conexiunea cu Soarele - Tiphareth indică faptul că acesta este un proces al lui Yetzirah,  sau proces creator, efectuat de Sinele Individual. Într-un sens Kabbalistic aceasta constituie o Operație metalică, adică cea a aurului. Mai mult, este Mercurial, deoarece este predominant Foc amestecat cu Aer (Helios). Soarele implică de asemenea un ritm specific, unind simbolic cele patru Elemente și cele trei Principii, în călătoria sa prin cele douăsprezece semne ale zodiacului.

Procedura în trei pași a Adaptărilor Minunate este foarte similară ecuației arhetipale a Tablei de Smarald; însă are diferențe distincte, întrucât are loc pe o octavă inferioar㠄înlăuntrul" Continuumului.

Așa se încheie Tabla de Smarald a lui Hermes. „Integra" prin faptul că a terminat cu coborârea Forței ei esențiale întru Forma instrucțiunilor pentru iluminarea noastră.

Epilog

Tabla de Smarald scoate în evidență o ecuație esențială în trei părți:
1) Coborârea creatoare a Forței întru Formă (un proces în patru pași)
2) Urcarea Forței din Formă, într-un act conștient al realizării de Sine (un proces în trei pași)
3) Coborârea din nou, a Forței conștiente de Sine, întru Formă (un proces de un pas)
În prima parte a ecuației, Tatăl / Soarele acționează ca agentul inițial al Lucrului Unitar, producând Tatăl tuturor Operațiilor minunate din lume, sau Tatăl / Foc așa cum l-am desemnat aici. Tatăl / Foc este agentul activ a celei de-a doua părți a ecuației și produce Tatăl / Lumină care coboară din nou în cea de-a treia parte și ultima.

Această ecuație are trei cicluri în Tabla de Smarald. În primul ciclu, Lucrul Unitar produce Tatăl / Lumină inițial; al doilea ciclu este Tatăl / Lumină care acționează asupra lui însuși și produce Lumea; al treilea ciclu este reprezentat de acțiunea umană, acele Adaptări Minunate efectuate asupra materiei primare a Lumii.

Acestea sunt numai câteva dintre observațiile mele asupra înțelesului conținut înlăuntrul Tablei de Smarald. Ea este unul din „textele de bază" ale omenirii…un pic de simbolism poetic arhetipal, care prezintă o strălucire diferită de Înțelepciune oricui se apropie de ea, de fiecare dată când se apropie de ea. De-a lungul anilor în care am studiat Tabla de Smarald, meditând asupra ei și experimentând cu preceptele ei, am ajuns să o văd ca pe un far strălucitor al luminii Înțelepciunii…foarte diferit de prima mea impresie avută asupra ei, ca fiind ceva așa de profund încât nu o să-i pătrund niciodată enigma.

Mă rog ca al meu comentariu să te inspire să iei în considerare Tabla de Smarald în propriul tău fel, scoțând din ea propria ta felie de Înțelepciune.