Home Page

Shop ABC.com!

Audio CDs
Rawn's audio-CDs.
Books and eBooks
Rawn's books and eBooks.

♦ A Bardon Companion
Rawn's Commentaries on Bardon's three books:
english
english
french
french
german
german
italian
italian
polish
polish
roma
roma
spanish
spanish
 
partial
translation
russian
russian
slovakian
slovakian
 

2009 Lecture Series
Audio recordings of the series.
Other Articles and Essays
An Examination of
  
the Gra Tree of Life
Audio-visual presentations.
Know Thy Self
A guide to recognizing the essential Self.
♦ Self-Healing Archaeous
Audio Lessons
english
english
polish
polish

♦ The Magic of IHVH-ADNI (TMO) Audio Lessons
english
english
polish
polish

♦ The Eight Temples Meditation Project
Exploring the planetary spheres of the Tree of Life.
english
english
italian
italian
spanish
spanish
polish
polish

♦ Permutations of the Tree: BOOK 231
A radical restatement of the 231 Gates.
english
english
spanish
spanish
french
french

Downloadable .MP3 audio files - Free
Downloadable .PDF and eBook files - Free
Excerpts from Rawn's public and private correspondence
BardonPraxis Message Archive
Archive of the old discussion group.
Bardon Questionnaire
Results of the 2003 survey.
Links

Predslov

Je mi cťou predstaviť niektoré z mojich myšlienok k systému zasvätenia Františka Bardona „Brána k Ozajstnému Zasväteniu" (BOZ).

(V tomto Komentári budem vychádzať z anglickej verzie, ktorú vydal Merkur Publishing v roku 1999. Rozdiel medzi týmto a predchádzajúcim vydaním je minimálny. Jediná zmena je v tom, že v porovnaní s originálnym prekladom, nové vydanie je zrozumiteľnejšie modernému čitateľovi.)

Keď študent prikročí ku Bráne k Ozajstnému Zasväteniu po prvý krat, nevyhnutne si začne klásť mnohé otázky. Napriek tomu, že meditácia a hlboké rozjímanie je pre študenta tá najlepšia cesta k nájdeniu vlastných odpovedí na vzniknuté otázky, táto cesta len málokedy uspokojuje začiatočníka a tak mnohí s frustráciou odložia knihu bokom. V súčastnosti nám Internet umožňuje spojiť sa, rýchlo a jednoducho, s tými študentami, ktorí praktizujú systém BOZ už dlhšiu dobu. A preto neexistuje dôvod, prečo by sa začiatočníkovi mali nezodpovedané otázky stať prekážkou k jeho pokroku.

Avšak študent musí mať stále na pamäti, že odpovede na hlbšie otázky si musí každý hľadať sám. V tejto sfére platí, že osobná skúsenosť je tým jediným najdôverihodnejším učiteľom!

Myšlienky, ktoré predkladám v mojom komentári, sú odvodené z mojich osobných skúseností, získaných počas praktického zdolávania jednotlivých Stupňnov BOZ. Je na každom študentovi, aby so mnou súhlasil alebo nesúhlasil, a všetko si overil svojou vlastnou prácou a napredovaním cez systém zasvätenia. Moje dielo je len komentár a obšírnejšie rozvedenie niektorých myšlienkok Františka Bardona a nie ich náhradou. Dúfam, že moje slová v kombinácii s textom BOZ dodajú študentovi odvahu pustiť sa na cestu, zjednoduchšia počiatočné kroky a pomôžu napredovať s istotou.

BOZ je ucelený sytém zasvätenia. Na rozdiel od iných moderných zasväcovacích systémou, BOZ začína na začiatku. Každý Stupeň je postavený na predchádzajúcom kroku. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby študent nikdy nič počas svojej cesty nevynechal. Čo sa na začiatku môže zdať jednoduché a nepodstatné, sa počas cesty potvrdí ako bytostný základ nevyhnutný k daľšiemu úspešnému napredovaniu.

Cesta zasvätenia nie je závod. Nezáleží na tom, či sa k 10temu Stupňu prepracuješ o 30, či len o 10 rokov. Napreduj svojim vlastným tempom (bez zbytočných prestávok), buď trpezlivý a oddanný práci. Pevne verím, že každý kto má úprimné želanie vydať sa na cestu a pracovať na sebe podľa tohto systému, sa stretne s úspechom ak bude odhodlane nasledovať BOZ.

Každý Stupeň BOZ je rozdelený na 3 kategórie: Magický výcvik Ducha (Mentálne Telo), Magický výcvik Duše (Astrálne Telo) a Magický výcvik Tela (Fyzické Telo). Všetky tri časti sa musia precvičovať „ruka v ruke". Jedine tento spôsob výcviku prinesie vyrovnaný, harmonický rast, ktorý je bytostne dôležitý k naozajstnému pokroku v mágii. Napríklad: Študent nikdy nesmie po zvládnutí magického výcviku fyzického tela Stupňa I, prejsť priamo na magický výcvik fyzického tela Stupňa II bez toho, aby úplne zvládol aj magický vycvik tela duchovného a duševného podľa Stupňa I. Až keď študent zvladol úplne všetky tri kategórie Stupňa I, až vtedy može prejsť k cvičeniam Stupňa II. Ak cvičenia niektorej kategórie akéhokoľvek Stupňa zvládneš rýchlo a považuješ ich za zdolané, a ak ich zvládneš skôr než ostatné kategórie toho istého Stupňa, tak jednoducho sa v nich i naďalej zdokonaľuj až pokiaľ nezvládneš i zvyšné cvičenia toho istého Stupňa. Štandard úspechu zvladnutia  každého cvičenia všetkých troch kategórii Stupňa, tak ako Bardon presne popisuje, musí byť dosiahnutý pred pokročením do ďaľšieho Stupňa.

Práca na BOZ vyžaduje disciplínu a oddannosť. V prvom rade si musí študent vyhradiť časť dňa, kedy bude praktizovať cvičenia. Ak je to možné, odporúčam, aby si začiatočník  vyhradil na cvičenia jednu hodinu hneď ráno po prebudení a jednu hodinu každý večer predtým než pôjde spať. Ale dovoľ si občasnú výnimku k tomuto režimu - 5 dní cvičenia do týždňa postačí, ale 7 je samozrejme lepšie. Postupne sa takáto disciplína stane radosťou a obdobie, kedy je len nevyhnutnou povinnosťou sa rýchlo pominie.

Je veľmi dôležité, aby si toto začiatočník dobre uvedomil PREDTÝM než začne na sebe pracovať. V prvom rade by si mal študent prečítať celú BOZ niekoľkokrát, aby mu bolo celkom jasné, čo sa od neho očakáva. Ak v momentálnom období si veľmi zaneprázdnený a tvoj plný život už neposkytuje žiadny priestor pre tento druh práce, tak je najlepšie odložiť túto prácu na obdobie, kedy si usporiadaš svoj život tak, aby si si našiel potrebný čas.

Buď k sebe dobrý. Zasvätenie neznamená mučenie. Cesta zasvätenia má byť radosťou. A ak nie úplne radosťou tak aspoň zaujímavou a inšpirujúcou. Sebazdokonaľovanie môže byť (a podľa môjho názoru BY MALO BYŤ) príjemný a radostný koníček.

Zasvätenie nie je cesta k získaniu materiálneho bohatstva a ani moci nad inými ľudmi. Ak toto sú tvoje ciele, nestretneš sa s ozajstným úspechom v mágii. Preto je dôležité uvedomiť si, čo je skutočným dôvodom prečo si volíš túto cestu. Je múdre zamyslieť sa nad sebou a dobre si premyslieť všetky dôvody a motivácie prečo si chceš vziať na seba takúto zodpovednosť.

Počas kurzu BOZ tvoja motivácia bude opakovane skúšaná. Tieto testy označujú rôzne „úskalia" a „nástrahy", o ktorých hovoria pokročilejší študenti. Iba „správne" motívy prevedú študenta cez úskalia na ceste zasvätenia. Ak tvoje dôvody sú sebecké a egoistické, tak narazíš na stenu a iba  prehodnotenie tvojich motívov ťa oslobodí. Takéto usporiadanie vecí je dobré a správne a vôbec neznamená zablokovanie cesty ako také. Namiesto toho, je vitálnou súčasťou systému zasvätenia, ktorá buď povzbudí študenta zostať na správnej ceste alebo spôsobí, že sa cesty vzdá.

V modernej dobe sú informácie veľmi ľahko dostupné a tak sa stáva zlozvykom, že často sa spoliehame na čerpanie odpovedí iba z vonkajších zdrojov. Stratili sme schopnosť hľadania vo svojom vlastnom vnútri a často sa vzdávame dávno predtým, než sme vynaložili všetku silu a námahu, aby sme na veci prišli sami. Je jednoduché zhromaždiť veľké množstvo informácii a uskladniť ich v našej mysli ako vedomosti, avšak iba vlastná skúsenosť a praktická aplikácia zmenia informácie na  pravé poznanie. Cesta zasvätenia vedie cez osobné prežitie a nie iba obyčajné zhromažďovanie informácií. Preto je veľmi dôležite, aby si sa zamyslel nad každou myšlienkou BOZ a prišiel na všetko sám tak často ako len môžeš. Tento prístup je významný najmä počas študovania Teórie. Veľa z toho, čo tu Bardon píše sú fakty, ktoré sú nielen odpoveďami na mnohé otázky ale predovšetkým slúžia ako zdroj významného materiálu pre tvoju vlastnú meditáciu a rozjímanie. Buď si istý, že mnohé záhadné časti sa rozjasnia ako budeš postupne napredovať a zbierať skúsenosti.

Cesta zasvätenia vyžaduje od študenta radikálnu úprimnosť. Buď na pozore, aby si si nenahováral, že si niečo zvládol a v skutočnosti opak je pravdou. Rovnako buď vždy pripravený sa pravdivo skritizovať - ale so sebaláskou.

Každý z nás má vo svojom vlastnom vnútri toho najspoľahlivejšieho radcu a zdroj pravého vedenia. Tento zdroj je vnútorný hlas nášho individuálneho svedomia. Jedna z najdôležitejších lekcií, ktorú som sa naučil je VŽDY počúvať moje svedomie. Toto ma nikdy nesklamalo a nikdy nezaviedlo na nesprávnu cestu. Práve naopak - prišiel som k bodu, kedy si už NIKDY nedovolím neposlúchnuť to, čo mi diktuje. A tebe radím to isté. Počúvaj a nasleduj svoje svedomie a tvoj neustály úspech bude zaručený!

Želám ti len to najlepšie a veľa úspechov na tvojej ceste zasvätenia!


Teória

Živly

Filozofia Živlov je očividne ľudský výtvor. Je jedným zo spôsobov, ktorým sa my, ľudia, snažíme opísať fungovanie vesmíru. Avšak fakt, že tento systém je ľudským výtvorom, nepopiera jeho pravdivosť. Osobne, mojej mysli tento filozofický systém veľmi vyhovuje. Je pre mňa  nástrojom, ktorý mi umožňuje pracovať so skutočnými silami, ktoré sa systém snaží opísať. Istotne, systém nie je perfektný a nezodpovedá celkom presne skutočnosti vecí - no musíme si byť vedomí, že úplne presný opis by bol nemožný.

Sily, ktoré stoja za Živlami naozaj existujú. Jestvujú  bez ohľadu na to, či sa ich snažíme opísať alebo nie, a taktiež bez ohľadu na to, či jestvuje ľudstvo, ktoré by ich vnímalo.

Keď pracujeme so Živlami, musíme si byť vedomí dvoch veľmi dôležitých vecí. V prvom rade musíme mať na pamäti, že Živly, i napriek tomu, že sú rovnako pomenované ako fyzické javy, nie su s nimi totožné. Napríklad, Živel Ohňa nie je to isté ako fyzický jav nazvaný oheň. Živlové mená sú odvodené na základe „zákona" analógie. To znamená, že Živel Ohňa má veľa vlastností fyzického ohňa, ako napríklad rozpínavosť, teplo, svetlo a schopnosť premeniť všetko, s čím príde do styku.

Veľmi často sa stáva, že študent spadne do pasce vytvárania veľmi úzkych vzťahov medzi Živlami a ich analogickými fyzickými javmi. Takéto chápanie Živlov blokuje správne porozumenie ich hlbšieho významu a preto by sme sa mu mali vyhnúť.

V druhom rade musíme mať na pamäti, že v našom fyzickom svete Živly nikdy nepracujú samostatne a oddelene od seba. Všetky fyzické, hrubohmotné veci sú kombináciou Živlov. Napríklad, fyzický jav ohňa nie je vytvorený iba čistým, samostatným Živlom Ohňa. Namiesto toho je tvorený kombináciou všetkých štyroch Živlov, ktoré pracujú spoločne (plus piatym Živlom - Akašou). Hoci určitý fyzický objekt môže preukazovať predominantnosť jedného Živlu nad ostatnými, i tak musí obsahovať všetky štyri.

Živly jestvujú v ich pannenskej, samostatnej podobe iba v najušlachtilejších a najčistejších vrstvách astrálnej a mentálnej úrovne.

Elektrické fluidum a magnetické fluidum.

Bardon nepíše rozsiahlo o Elekrickom a Magnetickom Fluide v časti „Teória" jeho prvej knihy BOZ. Viac sa o nich vyjadruje vo všetkých desiatich Stupňoch a najmä v jeho ďaľších dvoch knihách - Kľúč k Ozajstnej Kabale (KOK) a Otázký na Majstra Ariona - Františka Bardona (OMA). No neexistuje ani jedno špecifické miesto, kde by tieto dva pojmy presne a obšírne definoval.

Pravdepodobne prvá otázka, ktorá vyvstáva je, čo rozumie pod termínom „Fluidum". Pod pojmom „Fluidum" Bardon opisuje energiu alebo esenciu, ktorá prejavuje pohyb a správa sa podobne ako voda. Obidve Fluidá sú dynamické. BOZ učí študenta ako presne zaobchádzať a manipulovať s týmito Fluidami, formovať ich do akéhokoľvek žiadaného tvaru a nabíjať ich s rôznymi želaniami.

Tieto dve Fluidá predstavujú základnú polaritu a účinkujú na všetkých úrovniach stvorenia. Elektrické Fluidum je pozitívny a rozpínavý (expanzívny) pól a Magnetické Fluidum je jeho negatívnym a sťahujúcim (kontraktívnym) protikladom. Podobne ako u fyzického magnetu, tieto dva póly sú neoddeliteľné - manifestujú sa prostredníctvom kontinuity, ktorá ich zjednocuje vo večnom objatí. Obidve energie sú rovnocenné a navzájom na sebe závislé. Obidve sa objavujú v každej kultúre pod rôznymi menami a v rôznych podobách. Na najvyššej úrovni sú tieto póly vyjadrené ako dve tváre Jediného.

Fluidá sú základom pre Živly Oheň a Voda. Toto je dôvod, prečo študent v kurze BOZ hľadá
Elekrické Fluidum v Živle Ohňa a Magnetické Fluidum v Živle Vody. Je pravdou, že na začiatku je pre študenta ťažké rozlišovať medzi základnými Živlami a Fluidami. No rozdiel existuje - iba je zložité ho vysvetliť.

Elektrické Fluidum nachádzame v rámci Ohňa, v jeho schopnosti rozpínať sa, vydávať teplo a svetlo. Magnetické Fluidum sa nachádza v nasledujúcich vlastnostiach Vody - schopnosť kontrakcie, chlad a temnota. Magnetické Fluidum dáva tvar Elektrickej energii a vo všetkých častiach nášho sveta obidve Fluidá pracujú vo vzájomnej súhre. Fluidá predstavujú dva prvopočiatočné póly a Živly sú ich pokračovaním a modifikáciami.

Môžno povedať, že každý zo Živlov má typický ElekroMagnetický náboj. Oheň je predovšetkým Elektrický a Voda Magnetická. Vzduch predstavuje vyrovnanie medzi týmito dvoma Fluidami (kontinuitu, ktorá spojuje obidva póly) - dokonalý hermafrodit, schopný prijatia vplyvu jedného, či druhého Fluida. Štvrtý pól štvorpólového magnetu, Živel Zem, predstavuje kombináciu práce týchto troch ElektroMagnetických nabití.

Pre začiatočníka je táto filozofia veľmi ťažko pochopiteľná. Vyžaduje si to hlboké porozumenie na filozofickej úrovni - kombinácia častí celku sa niekedy rovná viac než ich suma. V tomto prípade, znásobnenie účinku nastáva preto, lebo jednotlivé časti, ktoré sa tu kombinujú, sú sami osebe dynamické jednotky. Ich dynamika ich robí interaktívnymi a spolu vytváraju niečo úplne nové, niečo, čo nie je na úrovni, kde existujú ako osamostatnené a nezávislé časti. A tak Zem obsahuje nielen Elektrickú a Magnetickú rovnováhu Vzduchu, ale tiež prvotné polarity Ohňa a Vody. Spoločne pracujú dynamicky, rytmicky a cyklicky. Je to práve táto kombinácia a vzájomná spolupráca týcho troch dynamických častí, ktorá zapríčiňuje zhutnenie vo všetkých troch substanciách a médiách (Mentálnom, Astrálnom a Fyzickom).

Samotná práca s Fluidami ako taká začína až v Stupni VIII. Preto nemá zmysel, aby sme sa na tomto mieste zaoberali inými vlasntosťami jednotlivých Fluíd. Predtým než sa prepracuješ od tohto kroku až po Stupeň VIII, budeš mať mnoho času na oboznámenie sa s Fluidami cez svoje vlastné úsilie. Medzitým, ďalej zahŕňam niekoľko Bardonových poznámok, tak ako boli zaznamenané jeho študentami v knihe „Otázky na Majstra Ariona (Františka Bardona):

MENTÁL (otázka č.19) "Elektrické Fluidum spôsobuje na Mentálnej úrovni  rozpínavosť, teplo, svetlo, zatiaľ čo Magnetické Fluidum zasa  protikladné vlastnosti, to znamená chlad, sťahovanie a temnotu. Elektrické Fluidum naplňuje abstraktné myšlienky čistým Elektrickým Fluidom, teplom, rozpínavosťou a dynamikou. Magnetické Fluidum ich naplňuje čistým Magnetickým Fluidom a protikladnými vlastnosťami.  Vo vlastnostiach sa prejavuje Elektrický náboj napríklad prostredníctvom  sily  vole, Magnetický náboj v protipóle vôle, to znamená  v manifestovanej viere, aspekte plodnej univerzálnej sily.  Taktiež vidíme Elektrické Fluidum v neustálej aktívnej činnosti, v nadšení, v pohybe, tvorivej činnosti, revolučnom  vývoji a výboji.  Magnetické Fluidum v Mentálnej sfére sa prejavuje v evolučnom vývoji a vo večnom kľude."  

ASTRÁL (otázka č. 12) „Jasnozrivosť je Elektrická schopnosť astrálneho tela, jasnocit a taktiež psychometria sú schopnosti Magnetické."

HRUBOHMOTNÁ ÚROVEŇ (otázka č. 6) „Na povrchu tela pôsobí  ElektroMagnetiké Fluidum ako žiariaci životný magnetizmus.  Pravá strana tela je u praváka aktívna teda Eelektrická, ľavá strana tela je pasívna, teda Magnetická. U ľavákov je to naopak."  

"Elektrické Fluidum vo vnútri každého tela spôsobuje svojou  expanziou žiarenie elektrónov, ktoré sú opäť priťahované Magnetickým Fluidom zeme. Elektrické Fluidum sa nachádza vo vnútri všetkého stvoreného, teda tiež v strede zeme,  zatiaľ čo Magnetické Fluidum pôsobí na povrchu zeme a všetkého stvoreného . Pôsobenie Elektrického Fluida sa vyznačuje teplom a rozpínavosťou, Magnetického Fluida chladom a sťahovaním. Rozdiel (protiklad) medzi pôsobením  Elektrického a Magnetického Fluida je príčinou zemskej  príťažlivosti alebo váhy - zemskej tiaže. Elektrické Fluidum tvorí vo všetkých organických a anorganických telách  z chemického, alchymistického hľadiska kyseliny, zatiaľ čo Magnetické Fluidum pôsobí zásadito." 

Snáď to už netreba zopakovať, ale ja to i tak znova poviem, Elektrické a Magnetické Fluidum nie sú totožné s fyzikálnymi javmi elekriky a magnetizmu. Hoci sú navzájom príbuzné prostredníctvom zákona analógie, nepredstavujú to isté. Fyzická elekrika a magnetizmus sú zapríčinené ich zodpovedajúcim Fluidom, ale nie su čisto jedným alebo druhým Fluidom. Obidva javy pozostávajú zo štyroch Živlov so zodpovedajúcou polaritou, ktorá prevláda, buďto Oheň alebo Voda.

Je pre mňa nemožné popísať pocit, ktorý človek má pri akumulácii a projekcii jednotlivých Fluíd. Jediný spôsob ako sa o tomto možno niečo dozvedieť je priama, osobná skúsenosť. Kľúčom k nej je starostlivé všímanie si, v každodennom živote, tých kvalít, ktoré som opísal, a ich zámerné vyhľadávanie, najmä počas práce so Živlami.

Od

Bardon síce spomína „Ód", no nevyjadruje sa presne, čo má pod týmto pojmom na mysli. Osobne som počul niekoľko rôznych definícií slova „Ód". Podľa môjho vhľadu do spôsobu   Bardonovho používania tohto termínu si myslím, že Ód poukazuje na charakter jednotlivca, alebo povedané inými slovami - vyjadrenie špecifického zoskúpenia Živlov tohto jedinca.

Ód je prevážne Elekrický. Jednoducho povedané, je to energia, ktorú každý z nás vyjadruje prostredníctvom nahromadených myšlienok a pocitov. Na mentálnej úrovni predstavuje náš mentálny postoj a kvalitu/kvantitu našich myšlienok - videných z pohľadu ako ovlyvňujú iných ľudí - inými slovami, ich vyžarovanie. Na astrálnej úrovni Ód je náš astrálny charakter, (osobnosť), emociálne zloženie (temperament), znovu vo „vyžarovacom" zmysle, teda tak ako ovplyvňujú naše okolie. Čo sa týka nášho fyzického tela, Ód je životná sila, ktorú vnášame do života a vyjadrujeme prostredníctvom našich skutkov. A tak môžeme povedať, že človek so silne vyvinutým Ódom je aktívny, živý a človek so slabím Ódom je pasívny, hamblivý.

Tieto tri aspekty Ódu navzájom prepojené vytvárajú celkový Ód.

Jedno miesto, kde sa Bardon osobne vyjadruje o Óde je v jeho malej knižke „Otázky na Majstra Ariona (Františka Bardona), v astrálnej časti, otázka č. 21. Táto otázka sa týka astrálnych spôsobov liečby a predkladá veľmi dôležitý kľúč k pochopeniu, čo má Bardon na mysli pod pojmom Ód.
„Nahromadenú životnú silu priťahujeme priamo z vesmíru a smerujeme ju do astrálneho tela chorého človeka bez toho, aby sme túto silu nechali prejsť našim vlastným telom. Tým prekazíme každé oslabenie našej vlastnej vitality a zabránime súčasné premiešanie našeho Ódu (charakteru) s Ódom chorého človeka, od ktorého by sme sa mohli infikovať jeho negatívnymi vlastnosťami."

I napriek tomu, že v tejto odpovedi sa Bardon vyjadruje o Óde len v súvislosti s astrálnou liečbou, to isté môžeme povedať o menálnom Óde pri mentálnej liečbe a podobne zmýšlať o hrubohmotnom Óde a liečbe fyzického tela.

Kvadrapolárny (štvorpólový) magnet.

Bardon sa vyjadruje o Štvorpólovom Magnete v priebehu svojej knihy BOZ, no napriek tomu, mnohí čitatelia majú problém porozumieť tomuto konceptu, najmä ak nie sú oboznámení s Hermetickým diagramom - "Kríž Rovnomerných Síl"(KRS). KRS je zjednodušený diagram Štvorpólového Magnetu a je výbornou a užitočnou pomôckou pre jeho pochopenie. Prosím študenta, aby si jeden nakreslil pre zjednoduchšenie svojho štúdia (alebo aspoň vytvoril mentálny obraz vo svojej mysli podľa môjho nasledujúceho opisu).

Na začiatku si nakresli kruh asi o priemere 3.7cm, niekde do stredu papiera. Nakresli zvislú čiaru od jedného okraja papiera k druhému tak, aby prechádzala stredom kruhu. Potom urob druhú, horizontálnu čiaru takisto cez stred kruhu a k okrajom papiera. A tak sa kruh rozdelí na štyri rovnocenné časti -  čiže v kruhu vznikne rovnoramenný kríž.

Teraz označ jednotlivé póly na kríži nasledovne: Z vonkajšej strany kruhu pri jednotlivých póloch napíš - "Oheň"na pravej vonkajšej strane kruhu, "Voda" na ľavej vonkajšej strane kruhu, "Vzduch" na vrchnej vonkajšej časti kruhu a "Zem" na spodnej vonkajšej časti kruhu. Z vnútornej strany kruhu si označ póly nasledovne: Pri čiare Ohňa na pravej vnútornej strane si napíš nad čiaru "Horúci" a pod čiaru "Suchý". Pri čiare Vody na ľavej vnútornej strane kruhu si nad čiaru napíš "Mokrí" a pod čiaru "Studený". Pri čiare Vzduchu na vrchu kruhu si z vnútra napíš, na ľavo od čiari "Mokrí" a na pravo od čiari "Horúci". Pri čiare Zeme na spodnej časti kruhu si z vnútra napíš, na ľavo od čiari "Studený" a an pravo od čiari "Suchý". V strede kruhu, kde sa čiari pretínajú si urob hrubú bodku a označ ju ako "Hĺbkový bod" alebo "Éter".

Ak si svoj KRS chceš označit farebne musíš si kruh znova rozdeliť - tentoraz na osem častí. Ešte raz si nakresli nový KRS podľa hore uvedeného návodu. Tentoraz si ho prilož k prvému kruhu tak, aby jeho ramená rozdelovali štyri časti prvého kríža presne na polovice. Ako uvidíš, takto každý Živel nadobudne svoj vlastný kvadrant a nie len pól - to znamená, že teraz všetky štyri Živly maju svoje póly umiestnené presne v strede svojho kvadrantu. Zafarbi si kvadrant Ohňa na pravej strane kruhu červenou farbou. Na ľavej strane kruhu si kvadrant Vody zafarbi modro. Vrchný kvadrant Vzduchu je žltý a spodný kvadrant Zeme je buď olivovo zelený alebo zemito hnedý. (Tiež si môžeš farby vybrať podľa Bardonového usporiadania: Oheň - jasná červená, Voda - modro-zelená, Vzduch jemná svetlo-modrá a Zem tmavo-hnedá, sivá alebo čierna.)

A nakoniec si ešte môžeš papier rozdeliť nasledovne: celý papier, na ktorý si kreslil, si rozdel jednou dlhou zvislou čiarou na dve polovice (čiara Vzduch/Zem) - Elekrické Fluidum je na pravej strane a Magnetické Fluidum je na ľavej strane. Pravú polovicu papiera v okolí tvojho kruhu (okrem tvojho kruhu v strede papiera, ten vynechaj) si zafarbi jasne červenou farbou, svetlejšou než tá, ktorú si použil v strede kruhu pre Oheň a trochu s nádýchom modrej. Ľavú polovicu papiera z vonkajšej strany kruhu si zafarbi bohato-modrou, no tmavšou než si použil vo vnútri kruhu a nie až tak zelenou.

Ako budeš napredovať v štúdiu kurzu, môžeš si ku KRS pripisovať rôzne atribúty a ich vzťahy. KRS je výbornou pômockou najmä na osvetlenie vzájomnej spolupráce a vzťahov medzi jednotlivými Živlami.

Jedným z hlavných dôvodov prečo Bardon použil analógiu Štvorpólového Magnetu je ten, že umožňuje nielen pochopenie spolupráce Živlov medzi sebou navzájom, ale hlavne tiež porzumenie prejavov Fluíd. Podobne ako pri hrubohmotnom magnete, tieto dva protiklady existujú vzájomne na sebe závislé. Navzájom sa priťahujú cez svoje podobnosti a odpudzujú cez svoje odlišnosti. Situácia je rovnaká pri štvorpólovom magnete no na inej úrovni.

Štvorpólový Magnet pozostáva zo štyroch pólov namiesto dvoch. Tri z týchto štyroch (prevážne Elekrický Živel Ohňa, prevážne Magnetický Živel Vody a vyrovnaný ElekroMagnetický Živel Vzduchu) sa navzájom kombinujú a ich vzájomná interakcia spôsobuje vznik štvrtého Živlu Zeme.

Niektorí autori tvrdia, že Živel Zeme nie je pravým živlom ako takým, ale výsledkom interakcie ostatných troch "skutočných" Živlov. Toto je len čiastočná pravda. Zem JE sice interakciou troch Živlov, ale fakt, že tieto Živly sú dynamické a navzájom v kombinácii spoluúčinkujú, vrcholí v novom jave - kombinácia sa nakoniec rovná viac než len samotná suma jej jednotlivých častí. Teda je to práve tento jedinečný výsledný product, táto kombinácia spoluúčinkovania Ohňa, Vody a Vzduchu, ktorú nazývame Zem. A tak Zem sa prejavuje ako jeden z pólov štvorpólového magnetu.

Podľa podobného filozofického zmýšľania, Štvorpólový Magnet, podobne ako obyčajný magnet s dvoma pólami, je viac než iba jeho póly. Je taktiež vzájomnou interakciou týchto pólov.

V strede KRS je "Hĺbkový bod", o ktorom sa Bardon vyjadruje v Stupni V BOZ a taktiež v KOK. Tento bod nie je ničím iným než Éterom, alebo Akašou, z ktorej všetko pochádza. Hermetický vesmír je nekonečný a jednou zo záhad Štvorpólového Magnetu je, že tento centrálný bod sa nachádza v každom "kde", "kedy", "prečo", "čo" a "kto", v rámci tohto nekonečna.

Živlové bytosti.

V nedávnej diskusii na Internete vznikla otázka, či Živlové bytosti sú metaforické a teda súčasťou ľudskej psychiky, alebo samostatne existujúce bytosti. Táto otázka vzniká veľmi často, pretože opisy Živlových bytostí znejú ako rozprávky.

Pravdou je, že bytosti Živlov sú sami osebe samostatné bytosti, nezávislé od ľudskej psychiky. Avšak ich FORMY sú závislé na ľudskej psychike. Znie to zmätene?

Živlové bytosti jestvujú v astrálnej sfére a preto ich vidíme ako majúce určitú formu. Ich forma, podoba, je symbolická, čo je pravdou o každej astrálnej forme. A tak podoba, v akej ich vnímame, závisí od svojskosti každého národa a mení sa od jedného národa k druhému. Európske národy ich všeobecne vidia ako salamandre (bytosti Ohňa), vzdušné víly, morské víly a trpaslíkov, škriatkov, zatiaľ čo pôvodná Africká kultúra ich môže vnímať "zaodetých" do úplne iných podôb.

My, ľudia, vnímame astrálne bytosti rôzne, pretože každý z nás spracuváva vnemi a podnety cez svojskú myseľ. No táto skutočnosť nemá nič do činenia s faktom, že astrálne bytosti sú samostatné a existujú nezávislo od našich individuálnych myslí. Iba ich astrálne FORMY, čiže podoby, prináležia ľudskej psychike, nie však ich skučná existencia.

Karma (Osud) / Príčina a následok.

Je povinnosťou každého študenta dlho a poctivo rozjímať a zamýšľať sa nad otázkou príčiny a následku. Tento zákon je mágovým spriazneným priateľom a je to práve princíp jeho fungovania, ktorý mágovia úmyselne využívajú na vytváranie svojho vzostupu. Napríklad, ako budeš postupne pracovať na vylepšovaní svojho charakteru, budeš uplatňovať určité techniky, ktoré spôsobia, že sa tvoje negatívne vlastnosti nahradia pozitívnejšími. Teda tu dôsledkom uplatnenie zákona príčiny a následku je, že "opakované cvičenie zdokonaľuje".

No napriek tomu, mág je často postavený do situácií, kedy zákon príčiny a následku nemôže použiť vo svoj vlastný prospech. Príkladom takejto situácie je napríklad liečba seba samého alebo niekoho iného. Existujú ochorenia, ktoré majú hlboký karmický koreň a mágovi sa môže stať, že nebude môcť urobiť vôbec nič pre zlepšenie pacientovho stavu. Podobne existujú nevyhnutné udalosti (ťažké obdobia), ktoré mág nemôže odvrátiť pretože tieto sú hlboko zakorenené v osude daného človeka. Len málokedy je mágovi povolené zasiahnuť do osudového dlhu iného človeka.

Mág musí byť dostatočne múdri na to, aby mohol presne rozlíšiť, kedy by mal nechať situáciu na pokoji. Takáto múdrosť sa dá získať len praxou.

Hrubohmotná (fyzická), astrálna (duševná) a mentálna (duchovná) úroveň.

Filozofia jednotlivých úrovní, podobne ako filozofia Živlov, je taktiež ľudským výtvorom snažiacim sa opísať vesmírne javy. Jej najväčším nedostatkom, podľa môjho názoru je, že jednotlivé úrovne sú opísané ako oddelené, samostatné a veľmi presne definované sféry. No pravdou je , že vesmír existuje ako zjedonotený, ucelený celok. Neexistuje presná hranica, kde hrubohmotný svet končí, a kde začína svet astrálny. Jedna úroveň postupne prerastá v druhú a všetky tri sä navájom prelínajú a prenikajú.

Rozdelili sme vesmír na tieto tri časti jednoducho preto, lebo nám to zjednoduchšuje pochopenie vesmíru ako ucelenej jednoty. Tak ako všetky podobné, ľudmi vytvorené systémi, i tento je iba nástrojom, ktorý nám umožňuje prakticky manipulovať vesmírnymi silami.

Jednoduché pravidlo na zapamätanie - každá hrubohmotná vec na to, aby mohla existovať, musí taktiež existovať na astrálnej i mentálnej úrovni.

Zostup mentálnej úrovne do (alebo ku) úrovne hrubohmotnej spôsobuje vznik astrálnej úrovne. A tak astrálna úroveň je predovšetkým fázou prechodnou. Astrálna substancia sa rýchlo premieňa na hrubohmotnú manifestáciu a dá sa ľahko manipulovať mysľou.

Čo sa týka našej ľudskej bytosti, mentálne telo zodpovedá nášmu vedomému bytiu a preniká telom astrálnym i hrubohmotným. Pri vnímaní nášho mentálneho tela - jeho farba a tvar odzrkadľujú stav našej mysle. Mentálne telo nadobudne tvar podobný našim rozmerom fyzickým len vtedy, keď rozmiestnime naše vedomie rovnomerne po celom hrubohmotnom tele.

Mentálne telo nevníma naše okolie takým istým spôsobom ako naše zmysli fyzické. Zmysli tela mentálneho sú iba analogické voči zmyslom hrubohmotným. Napríklad, existuje mentálny zmysel (mentálny zrak), ktorý má niekoľko podobných vlastností ako zrak hrubohmotný, avšak mentálny zrak odhaľuje úplne iný vesmír než ten, ktorý vnímame zrakom fyzickým.

Astrálne telo zodpovedá našim emóciám, alebo osobnosti, a preniká telom hrubohmotným. Pri pociťovaní tela astrálneho, vnímame, že jeho tvar je veľmi podobný nášmu hrubohmotnému telu. Jeho farba a tvar odzrkadľujú stav našich emócii a osobnosti.

Zmysli tela astrálneho sú veľmi podobné zmyslom tela fyzického a taktiež zmyslom tela mentálneho. Astrálne zmysli sú sprostredkovateľom medzi telom mentálnym a hrubohmotným.

Dobrou metódou ako rozoznať naše astrálne cestovanie od cestovania mentálneho je ohodnotenie rozdielnosti medzi vnemami nášho prostredia počas cestovania a fyzickými vnemami, ktoré máme pri normálnom vedomí. Počas astrálneho cestovania pociťujeme štruktúru, teplo a chlad, a pod. Takisto počujeme zvuky, voniame zápachy či vône a vnímame chute. Na rozdiel od astrálneho cestovania, pri mentálnom cestovaní nemáme žiadne vnemi, ktoré by boli podobné vnemom fyzickým.

Naše hrubohmotné telo je dočasné. Žije určitú dobu a potom sa rozloží späť do vesmíru a jeho zložky sa roztrúsia. Podobne i naše astrálne telo je iba dočasné, no trvá dlhšie než telo fyzické. Nakoniec sa taktiež rozpadne. Iba naše mentálne, čiže duchovné telo, je večné. Mentálne telo (počas svojho evolučného vývoja) opakovane zostupuje do dlhej reťaze dočasných tiel astrálnych a fyzických, no samo o sebe sa nerozpadáva.

Tri telá ľudskej bytosti sú tiež nápomocnou analógiou pre porozumenie ich vzájomnej spolupráce a ich zodpovedajúcich úrovní. Jednou z výhod Bardonovho zasväcovacieho systému je, že priamo priraďuje tri úrovne ku študentovým trom telám. Takto sa študent účí poznávať jednotlivé úrovne prostredníctvom zažívania ich vplyvu na jeho vlastnom bytí. Cesta teda vedie od intímne osobného ku univerzálnemu.

Náboženstvo

Pre začiatočníka je otázka náboženstva často problematická. Študent musí čeliť rozhodnutiu ako zosúladiť svoj náboženský postoj (ak vôbec nejaký má ) s postojom magickým. Samozrejme, každý si znovu musí túto otázku vyriešiť sám.

Tu môžem ponúknuť len jedinú radu - zachovaj si otvorenú myseľ. Pravdupovediac, mágia môže spoluexistovať s každým náboženstvom. Mágia v priebehu vekov nabrala všetky podoby. Vskutku ju možno nájsť v každom náboženstve, ktoré je známe ľudstvu,  ak hľadíme so zrakom  vycvičeným v základoch mágie.

Čo sa týka mága, najdôležitejším provkom náboženstva je odovzdanosť, ktorú náboženstvo vyvoláva v každom veriacom človeku. Odovzdanosť, prejavujúca sa predovšetkým vo uvedomelej viere, je veľmi mocnou silou, ktorú môže mág využiť pre svoj duchovný vzostup.

Asketizmus sexualita.

Bardon sa vyjadruje o asketizme, odriekaní, veľmi jasne. V podstate hovorí o sebadisciplíne a sebakontrole. Vždy odporučuje vyrovnaný prístup ku všekému, bez žiadneho zachádzania do extrémov. Avšak, jedna otázka vyvstáva veľmi často a to, či študent má alebo nemá abstinovať od všetkých foriem sexu.

Zatiaľ čo mnohé iné systémi odporúčajú sexuálnu abstinenciu ako cestu očisty a zosilnenia sily vôle a pod, to nie je Bardonov prípad. Každému mágovi je jasné, že úplné vynechanie niečoho tak vrodeného a prirodzeného ľudskej psychike ako je pohlavný život, je ďaľším extrémom, ktorého následkom môže byť viac než len nejaká psychická nerovnováha. I keď v živote mága sa objavia situácie, kedy táto abstinencia je žiadúca pre dosiahnutie výsledkov, tieto sú len zriedkavé a nevyhnutné iba pri plnení veľmi špecifických úloch.

Všeobecne povedané, naplnený pohlavný život je živou súčasťou zdravého a vyrovnaného života. Pohlavný prejav je nielen bytostnou a telesnou funkciou, ale aj nevyhnutnou zložkou zdraváho citového života.

Veľa mágov uskutočňuje tzv. „zadržiavanie semena" a tvrdí, že cvičenie je veľmi užitočné z mnohých hľadísk. Táto jednoduchá metóda spočíva v úmyselnom zosilnení tlaku na cesty vedúce ejakulát a tak zabráneniu samotnej ejakulácie. Zvyčajne táto metóda nemá nepriaznivý vplyv na orgazmus samotný, práve naopak, zosilňuje energetický účinok orgazmu na mužské telo.

Pred niekoľkými rokmi mi jeden človek povedal, že homosexualita je výsedkom nevyrovnanosti Vodného Živlu a teda predstavuje niečo, čo musí mág úmyselne prekonať. Po krátkom rozhovore mi však bolo jasné, že jeho osobný názor na homosexualitu nemal nič do činenia s mágiou ako takou. Ukázalo sa, že jeho predsudok nebol založený na filozofii Živlov, ale bol dôsledkom jeho výchovy a osobného etického a morálneho zmýšľania.

V skutočnosti, tento druh pohlavného prejavu nemá nič do činenia s rovnováhou alebo nerovnováhou Živlov. Homosexualita, bisexualita a heterosexualita sú všetky prirodzené a žiadny z týchto prejavov nie je viac alebo menej zdravý než iný. Pevne dúfam, že ani jeden študent sa neobáva toho, že jeho osobná pohlavná predispozícia mu zabraňuje v nasledovaní cesty mágie.

Jediné, skutočne dôležité prvky pohlavného života, ktoré ovlyvňujú duchovný rast a vzostup v mágii, sú jednak náš osobný postoj voči vlastnej pohlavnej orientácii (ako sa my sami cítime) a jednak to ako sa správame voči našim pohlavným partnerom. Povedané inými slovami, z hľadiska duchovného vzostupu len citová a morálna stránka nášho pohlavného života sú podstatné, teda tie ich prvky, ktoré mág svojou prácou môže zmeniť.

Vráťme sa späť k hlavnej téme. Iné formy asketizmu, napr.: hladovanie, sebamučenie, a akékoľvek iné spôsoby sebazaprenia a odriekania, sa neodporúčajú. Tieto praktiky spôsobujú nerovnováhu. Rovnováha sa dosahuje prostredníctvom ukáznenej sebakontroly a nájdenia správnej, zdravej hranice vo všetkom. Toto je cesta, ktorú František Bardon odporúča.

Čas.

  Čas nie je jednou z tém, o ktorých Bardon pojednáva v teoretickej časti BOZ. Napriek tomu sa domnievam, že téma času je veľmi dôležitá pre každého študenta mágie, a preto o nej poviem niekoľko slov.

Nie je jednoduché oddeliť objektívnu realitu času od nášho subjektívneho, ľudkého chápania času. Avšak pre mága, obidva pohľady sú dôležité.

My, fyzické bytosti, zažívame čas ako niečo, čo sa tiahne za nás (do minulosti) a pred nás (do budúcnosti). Buďto sa nám zdá, že čas napreduje, alebo sa nám javí, že my napredujeme cez čas. V obidvoch prípadoch však vnímame čas ako majúci napredujúci pohyb.

Aby sme mohli tento napredujúci pohyb zaznamenávať, vytvorili sme si niekoľko zložitých, dobre prepracovaných metód merania času. Rozdeľujeme čas na sekundy, minúty, hodiny, dni, týždne, mesiace, roky, atď..

V tomto momente, ako píšem tieto riadky, je jedna hodina a desať minút popoludní, východného štandartného času, 3 Marec, 2001. Táto skutočnosť je významná v mojom obyčajnom, fyzickom živote tým, že mi umožňuje správne sa zaradiť do rámca môjho časového rozvrhu. No pre mňa, mága, nie je veľmi dôležitá.

V mágii má iba jeden aspekt času pravý význam - a to tento práve prítomný moment, teda „teraz". Výnimkou je prípad, keď mág potrebuje vymedziť trvanie konkrétnej magickej operácie (napr.: stanovenie času potrebného pre úkon magickej liečby až kým je pacient úplne vyliečený, alebo na zosúladenie určitého magického rituálu s priaznivými astrologickými vplyvmi, atď.)

Podstatou času je jeho sekvenčná zmena (čo znamená postupné a neustále nasledovanie jednej udalosti, sekvencie, za druhou). Počet zmien odohrávajúcich sa v každom momente je skutočne nekonečný. Neexistuje chvíľa, kedy by zmena ustala a všetko zostalo rovnaké, nemenné. Tento kľúč odlišuje naše osobné, subjektívne vnímanie času od objektívnej reality času.

Ako fyzické ľudské bytosti nemáme shopnosť vnímať nekonečné množstvo zmien odohrávajúcich sa v každom momente. Jedine čoho sme schopní je zaznamenať malé množstvo zmien v jednom momente. Mechanika ľudského vnímania nám umožňuje zaznamenať ekvivalent fotografie terajšieho mometu - upraviť ho na statický, nemeniteľný obraz udalostí - a potom dedukovať jeho význam. Toto sa však odohráva veľmi rýchlo a tak si vytvárame reťaz týchto obrazov, „momentiek". Práve z tohto procesu teda získavame pocit napredujúceho pohybu podobnému procesu pozerania filmu, ktorý je tvorený 24mi statickými obrázkami za sekundu.

Teda je to práve účinok tohto procesu, ktorý nám vždy tak trochu zabraňuje byť v citovom a  materiálnom súlade s ozajstným, objektívnym časom. Objektívny čas má len jeden prvok - prítomnosť, teda teraz. Z objektívneho hľadiska, „Teraz" je večné a existuje v neustálom stave zmeny. Nemá žiadny pohyb iba jednoducho JE.

Prítomný moment, „Teraz", má tieto tri časti:
        1) Nekonečná Zmena
        2) Nekonečné Trvanie (Toto je príčinou prečo sa jeden okamih tak veľmi podobá tomu pred ním a tomu, čo ho nasleduje)
        3) Prítomnosť (Toto nám dáva pocit okamžitosti prežívania prítomného momentu)

Nekonečné prítomné teraz, tento moment, spracované ľudským mozgom, je vnímané ako nasledovanie konečných chvíľ. A tak pociťujeme, že existujú minulé chvíle, prítomné chvíle a budúce chvíle. No mágovi musí byť úplne jasné, že na fyzickej úrovni našej existencie, minulosť je iba funkciou pamäte a budúcnosť iba funkciou tvorivej predstavivosti. Ani o minulosti, ani o budúcnosti nemožno s pravdivosťou povedať, že jestvujú v prítomnosti.

Je iba zdánlivým rozporom k hore uvedenému, keď hovoríme o väčnosti, ktorá zahrňuje celý priebeh času a pokrivkávame nad myšlienkou, či teda máme alebo nemáme slobodnú vôľu. Poviem ti, že rozpor nejestvuje. Lepšie povedané, tieto dva zdánlivé protiklady môžu spokojne spoluexitovať navzájom. Zatiaľ čo prítomná chvíľa je jediná, ktorá skutočne existuje v rámci fyzického sveta, kde čas je vo veľmi intímnom vzťahu k priestoru, vo väčšine jemnohmotných oblastí nefyzických úrovní, kde vládne väčnosť, všetky časi (minulosť, prítomnosť a budúcnosť) jestvujú naraz, ucelene a v jednote.

Čas je mnoho-rozmerovo, mnoho-úrovňovo nekonečný. Keď zažijeme väčnosť, zažijeme celú mnohorozmernú nekonečnosť času ako jednotné Teraz. Z tohto hľadiska, otázka slobodnej vôle je nepodstatná pretože nekonečnosť znamená, že je veľa možností obsahujúcich mnoho nekonečných smerov ciest, z ktorých si môžeme vybrať. Inak povedané, slobodná vôľa je potrebná na vytvorenie a nasledovanie nekonečného množstva volieb, ktoré vyplňujú väčnosť. Z magického hľadiska, toto je základná pravda za mnohými modernými teóriami fyziky, ktoré hovoria o nekonečnom množstve rôznych vesmírov nasledujúcich nekonečné množstvo rôznych časov. Väčnosť nie je naplnená nekonečnou možnosťou, namiesto toho je naplnená nekonečnou skutočnosťou. Inak povedané, všetky možnosti sú uskutočnené, ak by neboli, tak by väčnosť nebola naozaj nekonečná.

Skutočnosť, že ako fyzické ľudské bytosti sme veľmi úzko pripútaní ku procesu sekvenčnej nasledovnosti, nám neustále znemožňuje vnímanie väčnosti. V každom prípade, všetko nasleduje niečo iné. Jeden nápad vedie k druhému, určitý podnet vedie ku jeho nasledujúcemu účinku, atď. Aby sme môhli vnímať väčnosť (alebo akúkoľvek nekonečnosť ako celok) musíme premiestniť naše bytie, naše Ja, do nesekvenčnej perspektívy, teda perspektívy „ne-nasledovania". Táto perspektíva je tak veľmi cudzia nášmu zaužívanému denno-dennému spôsobu bytia, že len zriedka kedy sa zaoberáme tým, čo perspektíva „ne-nasledovania" naozaj znamená, nehovoriac už o posudzovaní jej možností pre náš život.

Hrubohmotný, fyzický svet je riadený časom a priestorom. Musím však povedať, je len veľmi ťažke oddeliť priestor od času, pretože bez faktora času, priestor by neexistoval.

Astrálna úroveň sprostredkuváva medzi husto sekvenčnou (neustály tok postupne nasledujúcich udalostí) hrubohmotnou úrovňou  a nesekvenčnou mentálnou úrovňou. A tak astálna úroveň nie je úplne pripútaná ku substancii a z tohto dôvodu sa hovorí, že priestor nie je podstatný v astrále. Pre mága je toto pravdou predovšetkým ak sa jedná o astrálne cestovanie a komunikáciu s inými bytosťami. Inak povedané, dobre vytrénovaný mág môže cestovať na akékoľvek hrubohmotné miesto prostredníctvom astrálnej úrovne a komunikovať s inou bytosťou bez ohľadu na to, kde sa v priestore táto bytosť nachádza. Čas (sekvencia, postupná následovnosť) však vládne v astrále pevnou rukou a preto na uskutočnenie cestovania časom musí mág pracovať v rámcoch mentálnej úrovne.

Mentálna sféra zahŕňa úroveň sekvencie, teda čas, ako aj nesekvenčnú úroveň, teda väčnosť. V rámci najvyšších vrstiev mentálnej úrovne neexistuje žiadna následnosť (sekvencia) a to umožňuje, dá sa povedať, vystúpenie z času a vidienie udalostí z pohľadu väčnosti. V nižších vrstvách mentálnej úrovne (tam, kde je sekvencia, následovnosť, a fyzická hmota) čas je faktorom. Iba tam, kde mentálna úroveň pretína hrubohmotnú, fyzickú úroveň je už faktorom aj priestor. No toto predstavuje len malú časť celkovej mentálnej úrovne a tak všeobecne hovoríme, že ani čas, ani priestor neovplyvňujú mentálnu substanciu.

Je výhodné pre študenta mágie zaoberať sa analýzou ľudského vnímania a tiež časom samotným. Opakované meditácie, experimentovanie a čítanie dostupnej literatúri pomôže študentovi ďalej napredovať v porozumení tejto témi.

A neobávaj sa, času je dostatok..... (smiech)

<< back to previous page

Rawnov Komentár ku

Bráne K Ozajstnému Zasväteniu

Anglicky original (c) 2002 Rawn Clark

 Slovakian Translation (c) 2007 by Dáša Durkovičová

OBSAH

Predslov + Teoria

Stupeň I

Stupeň II

Stupe III

Stupeň IV

Stupeň V

Stupeň VI

Stupeň VII

Stupeň VIII

Stupeň IX

Stupeň X