Home Page

Shop ABC.com!

Audio CDs
Rawn's audio-CDs.
Books and eBooks
Rawn's books and eBooks.

♦ A Bardon Companion
Rawn's Commentaries on Bardon's three books:
english
english
french
french
german
german
italian
italian
polish
polish
roma
roma
spanish
spanish
 
partial
translation
russian
russian
slovakian
slovakian
 

2009 Lecture Series
Audio recordings of the series.
Other Articles and Essays
An Examination of
  
the Gra Tree of Life
Audio-visual presentations.
Know Thy Self
A guide to recognizing the essential Self.
♦ Self-Healing Archaeous
Audio Lessons
english
english
polish
polish

♦ The Magic of IHVH-ADNI (TMO) Audio Lessons
english
english
polish
polish

♦ The Eight Temples Meditation Project
Exploring the planetary spheres of the Tree of Life.
english
english
italian
italian
spanish
spanish
polish
polish

♦ Permutations of the Tree: BOOK 231
A radical restatement of the 231 Gates.
english
english
spanish
spanish
french
french

Downloadable .MP3 audio files - Free
Downloadable .PDF and eBook files - Free
Excerpts from Rawn's public and private correspondence
BardonPraxis Message Archive
Archive of the old discussion group.
Bardon Questionnaire
Results of the 2003 survey.
Links

Stupeň II

Druhý Stupeň sa začína časťou nazvanou "Autosugescia alebo tajomstvo podvedomia". Autosugescia je pomerne jednoduchá technika. Študent si vytvorí pozitívnu formulku týkajúcu sa niektorej jeho vlastnosti, ktorá potrebuje zlepšenie. Potom často opakuje túto formulku tak dlho až kým sa nezakorení v jeho podvedomí.

Táto technika nie je izolovaným cvičením, to znamená, že sama o sebe nezapríčiní trvalú zmenu. Pre dosiahnutie trvalej zmeny, opakovanie formulky musí byť spojené s konkrétnym konaním a aktívnymi činmi. O tomto sa ďalej hovorí v "Magickom výcviku Duše". Najväčší význam a účinok autosugescie spočíva v tom, že si študent udržuje pozitívnu alternatívu zvolenej negatívnej črty v popredí svojho vedomia. Tým že sa pozitívna formulka zakoreňuje v podvedomí, prirodzene tiež vyvstane vo vedomí zakaždým keď jej zodpovedajúca negatívna črta začne vystrkovať rožky. Autosugescia je veľmi cenné cvičenie ak sa skombinuje s konkrétnym konaním.

Z mojej skúsenosti môžem povedať, že najlepší čas pre vykonávanie autosugescie je ihneď po prebudení a tesne pred zaspaním. Je veľmi dôležité opakovať formulku v prítomnom čase a v pozitívnej forme. Napr. " Prestanem fajčiť", "Nebudem fajčiť" nie su správne vytvorené formulky, pretože tieto vety sú v budúcom čase a formulované negatívne. Omnoho lepšie je opakovať: "Som šťastný a zdravý nefajčiar". Vyhni sa frázam, ktoré obsahujú zápor.

V tejto sekcii Bardon predstavuje po prvý krát ideu práce s retiazkou (ružencom). Táto retiazka s 30, alebo 40 korálkami či uzlami slúži pre počítanie opakovaní počas autosugescie a tiež rátanie prerušovaní počas koncentračných cvičení. Ruženec je veľmi užitočná pomôcka. Ja osobne pracujem s motúzkom, na ktorom som uviazal 40 jednoduchých uzlov. Pri každom opakovaní, alebo prerušení, jednoducho posuniem svoj prst o jeden uzlík. Výhodou používania retiazky je, že uvolňuje moju myseľ od počítania opakovaní alebo prerušovaní. A tak počítanie samo o sebe nepôsobí na mňa vyrušujúco a ani ma nevyrušuje pri vykonávaní cvičenia.

Mentál - Magický výcvik Ducha.

Študent musí dosiahnuť odporúčanú požiadavku úspešného vykonania jednotlivých meditačných  cvičení Prvého Stupňa než začne pracovať na nových cvičeniach v Druhom Stupni. Vedieť sa koncentrovať je základom nasledujúcej práce.

V tejto sekcii Druhého Stupňa sa pozornosť venuje piatim fyzickým zmyslom. Tieto cvičenia slúžia ako príprava pre druh meditácie bežne nazvanej "tvorivá predstavivosť". No ako s mnohými inými časťami BOZ, tak i tu sa jedná o viac než iba o to, čo sa bežne myslí a rozumie pod tvorivou predstavivosťou. Tieto cvičenia predstavujú dôležitý prvý krok pre rozvoj jemnohmotných astrálnych a mentálnych zmyslov. Zámerom cvičení je:
      1. Zlepšiť študentovu schopnosť koncentrovať sa.
      2. Naučiť študenta ako vyčleniť iba jeden zmysel.
      3. Zlepšiť študentove fyzické zmysly.

Bardonov opis cvičení je veľmi jednoduchý a priamočiary avšak ich uskutočnenie môže byť pre priemerného študenta dosť náročné. Prevažná väčšina študentov si všimne, že cvičenia jedného zmyslu sú náročnejšie než cvičenia iného zmyslu, čo je úplne normálne. Stáva sa tak z dvoch dôvodov. Po prvé, väčšinou sa spoliehame na jeden alebo dva zmysly viac než na tie ostané a tak niektoré z našich zmyslov nie sú vyvinuté rovnako dobre. To sa dá ľahko napraviť tak, že sa sústredíme na zmysel, ktorý chceme precvičiť a používame ho vedome počas celého dňa. Napríklad, ak máš problém pripomenúť si vôňu ruží, choď a nájdi nejaké živé ruže a koncentruj sa na ich vôňu. Počas dňa klaď obzvlášť veľký dôraz na to, ako rôzne veci voňajú a to ti pomôže vyvinúť tvoj čuchový systém.

Druhá príčina rozdielu v sile jednotlivých zmyslov má do činenia so Živlovou rovnováhou. Každý zmysel patrí k určitému Živlu, a tak keď niektorý zo Živlov je nedostatočne vyvinutý tak i jemu zodpovedajúci zmysel bude slabo vyvinutý. Porovnanie náročnosti v cvičení jednotlivých zmyslov ti môže veľa prezradiť o momentálnom stave tvojej osobnej Živlovej rovnováhy. Ako budeš postupne pracovať na vytváraní väčšej Živlovej rovnováhy vo svojej osobnosti (pozri „Magický výcvik Duše") rozdiely medzi jednotlivými zmyslami by sa mali zmenšiť.

Koncentračné cvičenia zmyslov sa musia vykonať presne tak ako to Bardon opisuje. Pracuj iba s jedným zmyslom naraz. Napríklad, ak pracuješ s vôňou ruže odblokuj všetky obrazové predstavy ruží a spomienky na ruže z minulosti, keď sa tieto snažia preniknúť do tvojho vedomia. Tatkiež nasleduj cvičenia jednotlivých zmyslov v tom istom poradí, ako ich Bardon navrhol. Tie sú takto zoradené z veľmi dobrého dôvodu a nemal by si stráviť napr. 5 minút s vizualizáciou a hneď potom 5 minút s čuchom, atď. počas jedného sedenia. Každé cvičenie jednotlivého zmyslu sa má dobre ovládnuť pred začatím práce s nasledujúcim zmyslom.

Na začiatku práce s vizuálnymi koncentračnými cvičeniami si zvoľ len jednoduché predstavy. Neodporúčam komplexné predstavy a ani koncentráciu na zložitejšie veci ako sú napr. Tarotové karty. Táto voľba by zvládnutie cvičenia urobila omnoho ťažším a taktiež v tomto vývojovom štádiu nemá veľký význam. A preto si na začiatku práce so všetkými zmyslami zvoľ len jednoduché objekty.

Prosím všimni si, že v sekcii pre pocitovú koncentráciu Bardon spomína len všeobecné telesné pocity ako sú teplo a chlad, a nie pocity štruktúry ako napr. drsnosť a hladkosť. Zahrnutie precvičovania i týchto pocitov môže byť užitočné, no nie je povinné.

Otázky a odpovede

1. Prináša autosugescia skutočné výsledky? A ako?

Áno, ale nie ako osamotené cvičenie. Aby priniesla ozajstné výsledky, autosugescia musí byť prepojená s konkrétnym konaním. Táto technika je v dnešnej dobe veľmi rozšírená a je všeobecne dobre známe ako a prečo funguje. Keď odstránime všetky „ozdobné" slová a predsudky, zostane jednoduchý fakt - tým, že neustále opakuješ svoje prianie, udržuješ si túto myšlienku v popredí svojho vedomia. Samozrejme, tento proces tiež integruje myšlienku do tvojho podvedomia. No najvýznamnejšie je, že ti napomáha udržovať myšlienku vo vedomí a odtiaľ ovplyvňuje tvoje ostatné myšlienky a skutky.

2. Ako mám správne formulovať svoje prianie?

Tvoja formulka musí byť úplne pozitívna (žiadny zápor a „nie") a vyslovená v prítomnom čase. Napr. „Som zdravý a šťastný nefajčiar." a nie „Nebudem fajčiť." Navyše, keď používame autosugesciu pre zmenu svojho charakteru, formulka by mala osloviť koreň problému a nie jeho symptóm ako taký.

3. Mám problém s vizuálnou koncentráciou. Ako ho mám prekonať?

Po prvé, pokúšaj sa naďalej! Po druhé, pozeraj sa na veci dôkladnejšie. Venuj pozornosť ich farbe, štruktúre, veľkosti, tvaru atď. Tak ako i pri ktoromkoľvek inom zmyslovom cvičení, čím sú tvoje fyzické zmysly ostrejšie, tým sa stanú cvičenia jednoduchšie. Neustály problém s vizualizáciou môže naznačovať nerovnováhu Ohňa. Ak je to tiež tvoj prípad, tak práca na vyrovnaní Ohňa by mala uľahčiť tvoju vizuálnu koncentráciu.

4. Prečo sú niektoré koncentračné cvičenia jednoduché a iné zas ťažké?

Tu zohrávajú úlohu dva faktory. V prvom rade tu ide o ostrosť a bystrosť tvojich jednotlivých zmyslov. Všetci máme v našom každodennom živote sklon uprednostňovať jeden alebo viac z našich zmyslov. Druhý faktor je tvoje Živlové zloženie. Zmysly sú priradené k jednotlivým Živlom a tak, keď niektoré z koncentračných cvičení je ťažšie môže to byť kvôli nevyrovnanosti tohto Živlu. Vyváženie tohto konkrétneho Živlu ti môže pomôcť s koncentračným cvičením.

5. Precvičujem Bardonovu vizuálnu koncentráciu. Už si viem dobre predstaviť predmety so zatvorenými očami, no ešte stále si nemôžem predstaviť predmety s otvorenými očami.

Hlavným dôvodom prečo je pre teba predstavovanie predmetov s otvorenými očami ťažké je, že keď máš oči otvorené, si vystavený omnoho viac vizuálnym podnetom než, keď máš oči zatvorené. Keď máš oči zatvorené, jediné, čo vo všeobecnosti vidíš je čiernota a to ti umožňuje jednoduchšie sa sústrediť iba na tvoju predstavu. No keď máš oči otvorené, všetky vizuálne podnety z tvojho okolia sa vmiešavajú do tvojej koncentrácie.

Existuje niekoľko spôsobov pre uľahčenie prechodu od koncentrácie so zatvorenými očami ku koncentrácii so očami otvorenými. Jeden spôsob je cvičiť v tmavej miestnosti. Takto sa zníži počet vonkajších vizuálnych podnetov a temnota tiež napodobňuje čiernotu pri zatvorených očiach. Len čo zvládneš vizualizovať so zatvorenými očami v tmavej miestnosti, začni postupne zväčšovať osvetlenie v miestnosti až kým si úplne neosvojíš vizuálnu koncentráciu v plne osvetlenej izbe.

Druhá metóda je hľadieť buďto na čierny alebo biely povrch počas budovania koncentrácie s otvorenými očami. Takto sa tiež dá znížiť počet vonkajších stimulov.

Tretia metóda je hľadieť na stenu alebo do priestoru s očami sústredenými mierne mimo úplného zaostrenia. Tento spôsob rozmazáva okolie a tak znižuje vizuálne vyrušovania.

Štvrtý a pravdepodobne najťažší spôsob je najprv si vytvoriť predstavu so zatvorenými očami a potom, pevne si udržujúc svoju predstavu, oči otvoriť. Ako náhle máš oči otvorené, udržuj si túto predstavu a nechaj ju vznášať sa pred svojimi otvorenými očami.

Kľúčom ku každej z týchto metód je ignorovať svoje okolie, keď máš otvorené oči. Jedine na čo sa musíš sústrediť je tvoja predstava. Mnohé ďalšie cvičenia si vyžadujú uplatnenie schopnosti prejsť z koncentrácie so zatvorenými očami ku vizualizácii s otvorenými očami. Takto sa študent učí ako túto schopnosť používať v akomkoľvek momente počas dňa.

Keď ti akékoľvek cvičenie robí problémy, buď vynachádzavý a skús viacero metód až pokiaľ nenájdeš tú, ktorá sa ti najviac hodí. Som si istý, že v hore uvedenom prípade existuje viac spôsobov na prekonanie prekážky než tie, ktoré som uviedol. Dúfam, že tieto príklady prinajmenšom povzbudia tvoju predstavivosť a inšpirujú ťa vytvoriť si metódu, ktorá ti bude najviac vyhovovať.

6. Môžem si ľubovoľne vyberať  ktoré zmysly chcem precvičovať alebo musím nasledovať Bardonovo poradie?

Poradie v ktorom Bardon uviedol jednotlivé cvičenia zmyslov je dôležité a má svoju príčinu. Toto poradie je rovnaké ako pri akumulovaní Živlov - Oheň, Vzduch, Voda a nakoniec Zem. Dôvody pre toto poradie sú komplexné a preto na teraz je v tomto dobré dôverovať Bardonovi. Bude od teba múdre ak budeš nasledovať jeho poradie presne tak ako v BOZ. Je až príliš jednoduché byť naklonený len určitému zmyslu/Živlu a to narušuje zámer udržovať rovnováhu v magickom tréningu.

Astrál - Magický výcvik Duše.

Zatiaľ čo Magický výcvik Duše Prvého Stupňa sa sústreďoval na rozbor osobnosti, cvičenia Druhého Stupňa udávajú túto analýzu do pohybu. Tu sa dôraz kladie na to, čo ja nazývam „ vytváranie seba samého". Študent začína proces transformácie toho, čo vyšlo najavo počas introspekcie v pozitívnejšiu manifestáciu toho, kým chce byť.

Bardon navrhuje túto prácu začať od najproblematickejších vlastností našej povahy, no tiež pridáva poznámku, že ak študentova vôľa je slabá, tak študent môže začať od malých nedostatkov. Avšak ak naozaj máš problém so svojou slabou vôľou, tak začatie od malých nedostatkov ti napomôže vybudovať si pevnejšiu vôľu a sebaistotu.

Je pre teba veľmi dôležité, aby si vydržal pri vopred zvolenej vlastnosti až pokiaľ nedosiahneš úspech, ktorý ťa uspokojuje. Nikdy sa nevzdaj v polovici svojej cesty k dosiahnutiu cieľa. Ak pociťuješ, že ti niečo bráni v napredovaní, stráv určitý čas na ohodnotení tvojho prístupu k danému problému a zisti, či môžeš prísť s novou taktikou. Zvoľ si len jednu položku a venuj jej svoje všetky osobné prostriedky pre jej úspešnú premenu.

Bardon navrhuje ako keby troj-zložkový útok: meditáciu, pozitívne tvrdenie (afirmáciu) a konkrétne, priame konanie.

Meditácia - Keď si sa už rozhodol pre položku, na ktorej chceš pracovať, stráv určitý čas rozjímaním a uvažovaním nad ňou. Skús odhaliť všetko čo len môžeš ohľadne tohto aspektu. Každá negatívna črta slúži určitému pozitívnemu dôvodu - čo ju robí negatívnou je, že tieto naše črty sú zvyčajne tvorené ako podvedomé reakcie. Ponor sa hlboko do tejto negatívnej vlastnosti a pokús sa odhaliť pozitívnu príčinu, ktorá leží v jej koreňoch. Potom si vytvor pre seba pozitívnejší spôsob ako uspokojiť túto základnú potrebu, ktorú si našiel pri koreni - teda taký spôsob, ktorý bude tvojou úplne vedomou voľbou a nie podvedomím zvykom.

Pozitívne tvrdenie, Afirmácia - Už bolo povedané dosť na túto tému v úvodnej časti k tajomstvu podvedomia. Čo tu je dôležité je, aby tvoje pozitívne tvrdenie bolo obozretne vytvorené v súlade s pozitívnou alternatívou tvojej negatívnej črty a tak ju podporovalo. Použi počas tohto procesu „vytvárania seba samého" tiež všetko čo si sa doposiaľ naučil o mágii jedla a vody.

Konkrétne a priame konanie - Existujú dva aspekty priameho konania, ktoré sú hodné spomenutia. Prvý aspekt je „moment k momentu". Jednoducho povedané, to znamená, že každý raz, keď sa tvoja negatívna črta prejaví v tvojom každodennom živote, musíš sa ihneď zastaviť a sústrediť sa na pozitívnu alternatívu tejto črty. Nahraď tvoju negatívnu reakciu pozitívnou. Toto je veľmi účinná forma pretvárania sa, pretože priamo posilní tvoju vôľu. Druhý aspekt priameho konania je menej bezprostredný. Tu študent musí plánovať konkrétne činy, ktoré podporujú pozitívnu alternatívu a tiež spĺňajú potreby vopred spomenutého koreňa príčiny negatívnej črty. Napríklad ak koreňom existencie negatívnej vlastnosti je poskytnúť ti pocit spolupatričnosti s inými ľuďmi, tak namiesto uspokojenia tejto právoplatnej potreby prostredníctvom negatívneho prejavu, naplánuj si pozitívne činnosti, ktoré ti umožnia vytvoriť užšie vzťahy v rodine alebo s ľuďmi v tvojom verejnom živote.

Opakovanie je matka múdrosti a po tvojom prvom úspechu, ten nasledujúci príde o to rýchlejšie a ľahšie. Táto práca je veľmi, veľmi, veľmi dôležitá pre plynulý magický vzostup a preto žiadna námaha tu nie je vynaložená nadarmo. Pretože ako ľudské bytosti sa neustále meníme, táto práca sa nikdy nekončí - len sa postupne stáva jednoduchšou. Čoskoro tento proces už budeš mať pod palcom a pretváranie seba samého sa stane radosťou. 

Prosím ťa pamätaj si, že Živlová rovnováha nie je absolútne nehybný stav. Je to stav, ktorý si vyžaduje neustálu pozornosť. Neočakáva sa od teba, aby si dosiahol úplne vyrovnanie pred začatím Tretieho Stupňa. Avšak čo sa od teba očakáva je, že urobíš významné pokroky smerom k dosiahnutiu Živlového vyváženia. Základná rovnováha Živlov v rámci tvojej osobnosti je nevyhnutná pre prácu, ktorá ťa očakáva v ďalších častiach BOZ. Bez tejto základnej rovnováhy a odhodlania neustále ju vylepšovať, študent riskuje vážne narušenia svojej psychiky a fyzického zdravia.

Otázky a odpovede

1. Kde mám začať?

Naozaj je najlepšie ak začneš s položkou v tvojom negatívnom zrkadle, ktorá ťa trápi najviac. Zostaň pri nej až pokým ju nepremeníš k svojmu uspokojeniu. Spojenie sa so slabou vôľou je podľa môjho názoru pochybná praktika. Viem, že Bardon spomína, že môžeš alternatívne začať s menšou položkou a postupne sa prepracovať k významnejším. No to naozaj nie je najlepšia metóda. Pevná vôľa je pre mága veľmi dôležitá tak prečo si neurobiť službu tým, že si ju budeš zdokonaľovať priamo od začiatku? Možno to pre teba nebude ľahké, no nič nie je nemožné. Namiesto začatia s malou položkou, vyber si veľkú a pracuje na nej v malých, zvládnuteľných krokoch.

2. Očakáva sa odo mňa, aby som zmenil svoje negatívne črty, alebo mám tiež zmierniť svoje vynikajúce pozitívne vlastnosti?

Toto je bežná otázka. Práca Druhého Stupňa sa má sústrediť na premenu tvojich najzávažnejších negatívnych vlastností. V tomto štádiu najlepšie využitie tvojho pozitívneho zrkadla je používať ho ako pomocníka pre nápravu tvojich negatívnych čŕt - často odpoveď na otázku v čo by si mal zmeniť určitú negatívnu črtu, leží v tvojom bielom zrkadle. Niektorí by mohli povedať, že príliš dominantná pozitívna vlastnosť naznačuje nerovnováhu v Živloch. To je iba polopravda, pretože významná prevaha akejkoľvek pozitívnej vlastnosti je negatívna položka a preto by mala byť ako taká zaznamenaná v čiernom zrkadle.

3. Pomoc! Vôbec tu nerobím žiadny pokrok. Čo mám robiť?

Nuž, i keď som presvedčený, že si už unavený počúvaním nasledujúcej frázy -- pokúšaj sa naďalej! Niekedy sa budeš musieť vrátiť späť a úplne prehodnotiť svoj prístup k práci. Znovu sa pozri na položku, ktorú chceš premeniť. Presvedč sa, či si skutočne prenikol až ku koreňu veci. Tiež sa presvedč, či všetky techniky, ktoré používaš pri zmene svojho charakteru vyhovujú konkrétne tejto položke. Niekedy skutočné a trvalé problémy s touto časťou práce vznikajú z nedostatku oddanosti, ktorá sa tu vyžaduje. Ak to je tvoj prípad, tak najprv pracuj na vybudovaní potrebnej oddanosti voči zmene a taktiež tvojej schopnosti uistiť sa, že tebou očakávaná zmena je nevyhnutná, alebo v skutočnosti sa už odohráva.

Magický výcvik fyzického tela.

Cvičenia Druhého Stupňa sú postavené na cvičeniach Magického výcviku tela Prvého Stupňa. Tu obraciame našu pozornosť od normálneho dýchania pľúcami k tomu, čo Bardon nazýva „vedomé dýchanie pórmi", alebo „dýchanie celým telom". Pseudovedecké vysvetlenie podstaty magického dýchania je, že telesné bunky sa neustále obnovujú. Tieto bunky odumierajú a nahrádzajú sa novými podľa celkom predvídateľného programu, ktorý sa rôzni podľa druhu buniek. Kvalita našej výživy a stav našej mysle rozhodujú o zdravotnom stave nových buniek. Keď precvičujeme magické vdychovanie myšlienky, táto myšlienka sa vbuduje do štruktúry našich nových buniek a tak pomaly premeníme náš celý fyzický organizmus. Práve z tohto dôvodu je veľmi dôležité vdýchnutú myšlienku nechať prúdiť po celom tele.

Dýchanie pórmi je pomerne jednoduché cvičenie a vyžaduje si iba málo predstavivosti. Bardon použil analógiu suchej špongie namočenej do vody. No ďalšie dobré prirovnanie je sústrediť pozornosť vo fyzických kostiach a odtiaľ vdychovať vzduch. Nezáleží ako tento proces opíšeme, čo je podstatné je, aby študent mal pocit, že vdychuje vzduch do celého tela naraz. Prosím všimni si, že to nie je iba niečo, čo si predstavujeme, no hlavne je to niečo, čo by malo byť CÍTENÉ celým fyzickým telom.

Prvé cvičenie v dýchaní pórmi zahŕňa vdychovanie toho, čo Bardon nazýva „životná sila". Nový študent tu je v nevýhode, pretože Bardon sa zmieňuje iba veľmi málo o tom, čo vlastne táto životná sila (energia) je. V dôsledku toho, táto otázka vyvstáva pomerne často a tak o životnej sile poviem viac v nasledujúcej sekcii Otázky a odpovede.

Cvičenia tejto časti Druhého Stupňa začínajú s pórovým vdychovaním životnej sily celým telom. Vyhni sa pozmeneniu svojho dychového rytmu počas týchto cvičení. Tu, podobne ako pri vdychovaní myšlienky počas normálneho dýchania pľúcami Prvého Stupňa, je to myseľ, ktorá tu v skutku pracuje a nie dych ako taký. Tak ako predtým, ak to potrebuješ, nadýchni sa zopár prázdnych dychov na vyplnenie času medzi tvorbou myšlienky a tvojim normálnym dychovým cyklom.

Keď sa naučíš vdychovať životnú silu pórmi, tvoja pozornosť sa obráti na pridanie myšlienky ku Akašickému princípu (buďto nachádzajúcemu sa v životnej sile alebo v samotnom vzduchu). Tu sa myšlienka vdychuje celým telom takým istým spôsobom ako sa myšlienka vdychovala iba pľúcami v Prvom Stupni.

Ďalej nasleduje cvičenie magického výdychu. Táto metóda nasleduje rovnaké princípy ako magické vdychovanie ale s tým rozdielom, že sa sústreďuje na očistu tela/psychiky od určitých myšlienok a predstáv, zvyčajne je to negatívny protiklad vdychovanej myšlienky. Znovu pripomínam, že je dôležité nenútiť zmenu normálneho rytmu dýchania - vdychuj „prázdne dychy" ak ich potrebuješ počas tvorenia myšlienky. Ak si sa už naučil magické dýchanie, potom magické vydychovanie by malo pre teba byť veľmi jednoduché.

Magické dýchanie skombinované s magickým vydychovaním a koncentrované na jeden a ten istý problém predstavujú veľmi významnú metódu v procese osobnej premeny. Potenciálne prínosy pre pozitívne zmeny v duševnom a fyzickom zdraví cvičiteľa sú nespočítateľné.

Cvičenia Druhého Stupňa sa ukončujú sekciou o fyzickej disciplíne/ovládaní tela. Konkrétne sa táto časť zaoberá hlavnou pracovnou asánou (alebo pozíciou tela), ktorú bude študent používať počas svoje práce cez celú BOZ. Bardon odporúča sediacu pozíciu (niektorí ju volajú „Kráľovská",  a iní „Trónová" pozícia), no kľačiaca pozícia môže väčšine študentov vyhovovať rovnako dobre. Skutočne záleží len veľmi málo, ktorú pozíciu si vyberieš pokiaľ v nej nájdeš telesné pohodlie. Napríklad, ak si zvolíš Lotosovú pozíciu sediac so skríženými nohami a vydržíš v nej bez toho, aby ti nohy „zaspali" a začalo ti v nich mravčanie z nedostatočného prúdenia krvi, tak bez všetkého v nej pokračuj. Avšak ak táto pozícia spôsobuje v tvojich nohách mravčanie, zvoľ si inú pozíciu, ktorá nemá tento účinok.

Ovládanie tela môže byť (a podľa môjho názoru by malo byť) aplikované na KTORÚKOĽVEK pozíciou, v ktorej sa študent ocitne počas každodenného života. Cieľom tu je nachádzať sa v akejkoľvek pozícii a stále byť schopný dosiahnutia pohodlia a neprerušovanej koncentrácie.

Tak ako pri Prvom Stupni tak i tu je rovnako dôležité, aby študent nepokročil do Tretieho Stupňa bez toho, aby úplne zvládol všetky cvičenia Druhého Stupňa. Ak jedna časť cvičení ti ide veľmi dobre a rýchlo tak stráv čas na zdokonaľovaní sa v nich až pokiaľ neskončíš úspešne aj všetky ostatné cvičenia Druhého Stupňa.

Otázky a odpovede

1. Ako mám dýchať pórmi?

Bardon používa prirovnanie ku suchej špongii, ktorá vsaje vodu. To je dobré prirovnanie, no ja osobne uprednostňujem myšlienku dýchania „zvnútra tvojich kostí". Týmto spôsobom vťahuješ vzduch zo svojho vnútra. Skutočne neexistuje spôsob ako opísať tento pocit, ale s trochou precvičovania sa to naučíš sám.

2. Čo je životná sila?

Prevažne vyvstanú dve otázky ohľadne životnej sily, „Čo je životná sila?" a „ Ako sa pociťuje životná sila"? V tomto štádiu praxe prvá otázka je menej dôležitá než druhá, no napriek tomu si zaslúži zodpovedanie.

Životná sila je druh energie, ktorý má konkrétnu stavbu. Je zložená zo Živlov (Oheň, Vzduch, Voda, Zem a Akaša) a Fluíd (Magnetického a Elekrického) v pomere, ktorý má spriaznenie so živou (animovanou) hmotou. Keď živá bytosť je obklopená životnou energiou, prirodzene z nej čerpá toľko Živlov a Fluíd koľko si vyžaduje. A tak napr. steblo trávy bude čerpať zo životnej sily čiastočne odlišné zoskupenie Živlov a Fluíd než napr. ľudské telo.

Životná sila je astro-mentálna substancia - sama o sebe nie je merateľná fyzickými prístrojmi (avšak jej mnohé prejavy sú merateľné). Pretože je astro-mentálna, je spriaznená s fyzickou hmotou a priamo ovplyvňuje štruktúru fyzických vecí. Špecifické zoskupenie Živlov a Fluíd, ktoré tvorí životnú silu vyjadruje miernu predispozíciu Ohňa a Elekrického Fluida. Taktiež vyjadrueje pozitívne polarity Živlov a Fluíd vo väčšej miere než negatívne. To jej dáva živú kvalitu, ktorá je tiež vyjadrená v jej mene.

Najčastejšie je vizualizovaná ako mierne zlatistá žiara (kvôli prevládaniu Ohňa a Elektrického Fluida.) Niektorí si ju tiež predstavujú ako čisto biele žiarenie bez zlatistého nádychu, no z mojej skúsenosti toto nie je životná sila o ktorej tu pojednáva Bardon. Táto čisto biela, bezfarebná energia je taktiež živá energia, ale jej účinok je viac univerzálny a špecificky neslúži k oživovaniu živej hmoty. Povedané inými slovami, čisto biela energia bude mať väčší účinok na neživú hmotu, ale bude mať menší priami účinok na živú hmotu než životná energia so zlatým nádychom. Pretože v Druhom Stupni sa sústreďujeme na naše fyzické telo, odporúčam pracovať so životnou energiou, ktorá má zlatistý vzhľad.

3. Ako pociťujeme životnú silu?

Čo sa týka druhej, dôležitejšej otázky, hlavný kľúč k odpovedi nájdeme priamo v mene tejto energie. Energiu vnímame ako oživujúcu a taktiež majúcu stimulujúci a posilňujúci vplyv na naše telo. Pri práci so životnou energiou v Druhom Stupni by mal študent pociťovať stimuláciu v nervoch v celom tele. Iba málo tu môže byť povedané pretože je na študentovi samom, aby vlastným experimentovaním objavil svoje prepojenie na túto energiu. S týmito náznakmi a návodom by si nemal mať žiadne problémy ohľadne tejto záležitosti.

<< back to previous page

Rawnov Komentár ku

Bráne K Ozajstnému Zasväteniu

Anglicky original (c) 2002 Rawn Clark

 Slovakian Translation (c) 2007 by Dáša Durkovičová

OBSAH

Predslov + Teoria

Stupeň I

Stupeň II

Stupe III

Stupeň IV

Stupeň V

Stupeň VI

Stupeň VII

Stupeň VIII

Stupeň IX

Stupeň X